Галицький сайт
Четвер, 26.04.2018, 05:25

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 5


Бухгалтерський облік 2
Головна » Файли » Шпаргалки

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 20.06.2009, 17:28
1. Витрати на пр-цію та витрати періоду: визначення, приклади та застос-ня в обліку.
2. Вичерпані та невичерпані витрати: визн-ня, приклади та застос-ня в обліку.
3. Відображ в обліку основн операцій по надходж та вибуттю грошей на банк рахунках.
4. Вплив методів оцінки складських запасів на фінансові результати п-ства.
5. Дебіторська заборгованість, її види, оцінка та порядок відображення в балансі. 
6. Дійсні та можливі витрати, їх сутність та застосування в упр-кому обліку.
7. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), їх загальна сутність та значення.
8. Звіт про власний капітал, призначення, зміст та методика складання.
9. Звіт про прибутки зарубіжних фірм, призначення, зміст та методика складання.
10. Звіт про рух грошових коштів, призначення, зміст та методика складання.
11. Інтернац та стандартизобліку у міжнар масштабі: необхідність, сутність та значення.
12. Контрольовані та неконтрольовані витрати : сутність, приклади та застосування в обліку.
13. Короткостр фін інвестиції: облік придбання облігацій та доходів по них.
14. Короткостр фін інвестиції: облік реалізації раніше придбаних облігацій.
15. Короткостр фінансові інвестиції: облік придбання акцій та доходів по акціях.
16. Короткостр фінансові інвестиції: облік реалізації раніше придбаних акцій.
17. Маржинальні та середні витрати: дати визначення та навести приклади.
18. Методика аналізу заборг-сті (структури капіталу) п-ва на основі фінансової звітності.
19. Методика аналізу оборотності засобів на основі фінансової звітності.
20. Методика аналізу платоспроможності (ліквідності) підприємства на основі фінансової звітності.
21. Методика аналізу рентабельності підприємства на основі фінансової звітності.
22. Методика визнач та облік сумнівної дебіторської заборгованості виходячи із даних балансу.
23. Методика визнач та облік сумнівної дебіт заборг-ті виходячи з платоспр-ті окремих клієнтів.
24. Методика визнач та облік сумнівндебіторської заборг-ті на базі інформ звіту про прибуток.
25. Методика нарах, облік амортизації та списання вичерпаних прир ресурсів.
26. Методика обліку комерц та розр-вих знижок при розр-ках з постач в західноєвр країнах.
27. Методика обліку конвертац довгостр обліг,випущ за номін вартістю, в прості акції компанії.
28. Мотиви та облік викупу власних акцій, порядок відображ викупл акцій в балансі.
29. Нарахув амортиз методами подв норми та суми цифр років експл і відображ її в обліку.
30. Національні стандарти обліку, їх сутність, призначення та зв’язок з МСБО.
31. Облік випуску (продажу) простих акцій з зазначеною номін вартістю.
32. Облік довгості-х зобов’язань, що виникають за фінанси оренди (лізингу).
33. Облік комерц знижок, що надаються клієнтам, в західноєвроп країнах. 
34. Облік конвертації довгостр облігацій, випущених з дисконтом, в прості акції компанії.
35. Облік конвертації довгостр облігацій, випущених з премією, в прості акції компанії.
36. Облік короткостр зобов’язань по авансах одержаних, дивід та частині довгостр боргу.
37. Облік короткостр зобов’язань по розр з бюджетом (акц збір, ПДВ, под на приб, на майно).
38. Облік обов’язкових нарахувань на фонд оплати праці, які підлягають сплаті роботодавцем.
39. Облік повернтоварів та купів знижок при розрахунках з постач (англо-амер система).
40. Облік процентів,нарах(сплачених) по довгостр обліг з дискон та облік аморт дисконту.
41. Облік процентів, нарах(сплачених) по довгостр обліг з премією та облік аморт премії.
42. Облік рахунків до сплати (розрахунків з постачальниками) за відсутності та наявності ПДВ.
43. Облік розрах-вих знижок, що надаються клієнтам, в зах-європейських країнах.
44. Особл обліку рахунків до одерж при наданні клієнтам розрах знижок (англо-ам система).
45. Особл обліку рахунків до одержання при поверн товарів клієнтами та наданні їм комерц знижок (англо-ам сист).
46. Оцінка запасів (витрач та залишку) методами середньозв та ідентифікованої с\в.
47. Податки на прибуток корпорацій та облік розрахунків з бюджетом по них.
48. Порядок відображ (оцінки) короткостр фінанс інвестицій (акцій, облігацій) в балансі.
49. Порядок нарах амортї прямолін та виробн (по к-ті випущ прод) методами і відображ її обліку.
50. Порядок регулюв в обліку залишків запасів в кінці зв періоду за системи період обліку.
51. Постійні та змінні витрати: визначення, приклади та застос-ня в упр-кому обліку.
52. Принц відповідності доходів і витрат звітного періоду, сутність та застос в обліку.
53. Принц нарахування доходів і витрат, його сутність та застос в обліку.
54. Принц повного висвітлення, його сутність та застос в обліку і звітності.
55. Принц постій (послідовності) облікової політ та періодичн, їх сутність та застос в обліку .
56. Принц превалюв сутності над формою, його зміст та застос в обліку.
57. Принци автономності п-ва та безперервн діяльності: сутність та застос в обліку.
58. Принц с\в та єдиного грошового вимірнику: сутність та застос в обліку.
59. Прямі та непрямі витрати: визначення, приклади та застосування в обліку.
60. Релевантні та нерелевантні витрати: сутність, приклади та застос-ня в упр-кому обліку.
61. Розходження між виписками банку та даними обліку на підприємстві, порядок їх регулювання. Погоджувальна таблиця.
62. Склад фінансової звітності зарубіжних фірм та загальні вимоги до неї (якісні хар-ки).
63. Склад, хар-ка, оцінка прир ресурсів та методика обліку їх надходження.
64. Складові власного капіталу корпорацій, рахунки для їх обліку та порядок відображ в балансі.
65. Умови та облік викупу компанією довгостр облігацій, випущ раніше з дисконтом.
66. Умови та облік викупу компанією довгостр облігацій, випущ раніше з премією
67. Умови та облік викупу компанією довгостр облігацій, випущ за номін вартістю.
68. Умови та облік випуску довгостр облігацій з дисконтом, порядок відображ їх в балансі.
69. Умови та облік випуску довгостр облігацій з премією, порядок відображ їх в балансі.
70. Структурний (вертикальний) аналіз показників фінансової звітності.
71. Облік одержання від клієнтів раніше списаних безнадійних боргів.
72. Принц обачності (консерватизму), сутність та застос в обліку.
73. МСБО, їх сутність та призначення.
74. Суть та основи побудови фінансового обліку.
75. Суть та основи побудови управл-го обліку.
76. Технологічний процес фінансового обліку, рахунки, регістри.
77. Баланс зарубіжних фірм, загальна побудова, оцінка статей.
78. Горизонтальний аналіз показників фінансової звітності.
79. Облік і контроль грошей в касі.
80. Методика обліку нестач і надлишків грошей в касі.
81. Облік створення і використання фонду дрібних сум.
82. Облік рахунків до одержання за відсутності та наявності ПДВ.
83. Пряме списання безнадійної дебіторської заборгованості.
84. Облік векселів до одержання та процентів по них.
85. Система постійного обліку запасів в зарубіжних країнах
86. Система періодичного обліку запасів в зарубіжних країнах.
87. Оцінка запасів (витрачта залишку) методами ФАЙФО та ЛАЙФО.
88. Оцінка і відображення складських запасів в балансі.
89. Облік надходження ОЗ за відсутності та наявності ПДВ.
90. Облік вибуття ОЗ за англо-амер системи.
91. Облік вибуття ОЗ за західноєвр системи.
92. Облік заборг-ті по векселях виданих.
93. Облік нарах, утримань і виплати з\пл.
94. Облік довгостр облігацій, випущених за номін вартістю.
95. Облік довгостр векселів виданих.
96. Оцінки (вартість) акцій, що застосовуються в обліку.
97. Облік випуску (продажу) простих акцій без номін вартості.
98. Облік випуску (продажу) привілейованих акцій.
99. Облік операцій викупу власних акцій та подальшої їх реалізації.
100. Облік операцій викупу власних акцій та їх знищення.
101. Облік конвертації привілейованих акцій компанії в прості.
102. Облік організац витрат, понесених при створенні корпорації.
103. Облік нарах та виплати дивідендів грошима.
104. Облік нарах та виплати дивідендів акціями.
105. Облік розщеплення акцій.
106. Облік розподілу прибутку корпорацій зарубіжних країн .
107. Склад і загальна методика обліку витрат в зарубіжних фірмах.
108. Склад і загальна методика обліку доходів в зарубіжних фірмах.

Категорія: Шпаргалки | Додав: galsite
Переглядів: 1224 | Завантажень: 78 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всього коментарів: 2
03.11.2011 Спам
2. Виктория
Дякую.

03.07.2011 Спам
1. Kolya
Супер

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018