Галицький сайт
Пятниця, 22.06.2018, 21:16

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 6

Головна » Файли » Книги і підручники

Для завантаження потрібно зареєструватися

У категорії матеріалів: 188
Показано матеріалів: 151-160
Сторінки: « 1 2 ... 14 15 16 17 18 19 »

Сортувати по: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарях · Завантаженнях · Переглядах
Монографія присвячена теорії економічного ризику. Подані основні засади якісного та кількісного аналізу економічного ризику, дається система показників його кількісної оцінки. Наведені загальні підходи та подана узагальнена блок-схема управління ризиком. В монографії розглядається ряд нових підходів до показників кількісної оцінки та моделювання ризику, його врахування у прийнятті рішень, зокрема, при нестачі кількісної (цифрової) інформації.
Для наукових працівників, аспірантів, студентів, викладачів економічних спеціальностей вузів, фахівців з економіки, системних аналітиків.

Книги і підручники | Переглядів: 992 | Завантажень: 49 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі(4)

Москаленко В.П.
  Економічні новації: пошук та впровадження. - Суми: Видавництво "Довкілля", 2004. - 366 с. ISBN 966-8078-22-5

Книги і підручники | Переглядів: 675 | Завантажень: 30 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(1)

Москаленко В.П., Шипунова О.В.
  Розвиток фінансово-економічного механізму на підприємстві / Курс лекцій. - Суми: ВВІ І "Мрія-Г ЛТД УАБС, 2003. - 106 с. (Російською мовою). ІSВN 966-566-210-4

Книги і підручники | Переглядів: 666 | Завантажень: 26 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(1)

Збірка економічних текстів для читання

Збірку призначено для студентів усіх форм навчання немовних вузів. Складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови на основі оригінальної літератури; містить 20 текстів, тематичний словник-мінімум, запитання.

Книги і підручники | Переглядів: 761 | Завантажень: 50 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(0)

Ділова англійська мова для економістів: Навч. посібник: 
У 4-х ч. — Ч. 1. Питання маркетингу. — К.: КНЕУ, 2002. — 
270 с.
  ISBN 966–574–351–1
Мета посібника — навчити студентів перекладати і реферувати спеціальну літературу з маркетингу, допомогти їм засвоїти фахову лексику, необхідну для усного та письмового спілкування. Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з ділової іноземної мови. Він містить інфор¬мацію про маркетинг як вид людської діяльності, спрямований на задоволен¬ня потреб споживача, про основні концепції маркетингу, маркетинговий комплекс, маркетинговий менеджмент тощо. Система вправ забезпечує ефеꬬтивне засво¬єння студентами необхідних знань. Творчі завдання — кейси, ділові іг¬ри, проблемні питання — зміцнюють активну позицію студентів у 
вив¬ченні ділової англійської мови.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, перекладачів і працівників міжнародних фірм.


Книги і підручники | Переглядів: 1044 | Завантажень: 63 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(3)

Сучасна ділова англійська мова: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 164 с.
ІSBN 966–574–164–0
Мета посібника — розвиток мовних навичок практичного застосування сучасної ділової мови.
Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для немовних навчальних закладів. Кожний із розділів посібника відбиває окремий аспект ділової англійської, надає тлумачення економічних термінів, лексичні вправи, англо-український словничок, зразки практичного використання лексичного мате¬ріалу в ситуаціях реального мовлення письмового та усного.
Посібник призначається для студентів економічних та інших спеціальностей усіх форм навчання, а також для осіб, що вивчають англійську мову самостійно.


Книги і підручники | Переглядів: 1117 | Завантажень: 80 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(4)

Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с.
ІSBN 966–574–128–4

У навчально-методичному посібнику наведено програму дисципліни «Бухгалтер¬ський облік і прийняття рішень в банках», стисло схарактеризовано кожну її тему, подано розгорнутий тематичний план викладу матеріалу з розподілом його в часі та за видами занять (лекційні, практичні, самостійні, індивідуальні).
До кожної теми вміщено головні теоретичні відомості з тлумаченнями ключових понять, запропоновано комплекс різноманітних дидактичних матеріалів: теми для рефератів і дискусій, добірки вправ для самоконтролю, список рекомендованої літератури.
Призначений для студентів, які самостійно вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках».


Книги і підручники | Переглядів: 906 | Завантажень: 47 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(2)

Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. — К.: КНЕУ, 2003. — 483 с.
ISBN 966–574–511–5
Підручник створено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. У ньому згідно з обсягом необхідних студентам знань у сфері бухгалтерського обліку бюджетних установ різного профілю докладно розглянуто методику відображення господарських операцій з надходження і витрачання бюджетних коштів, використання облікової інформації в управлінні бюджетним процесом.
Для студентів, аспірантів, практичних працівників фінансових органів 
і бюджетних установ.


Книги і підручники | Переглядів: 2645 | Завантажень: 60 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі(9)

Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика: Моно¬графія. — К.: КНЕУ, 2002. — 286 с.
ISBN 966—574—336—8

У монографії характеризуються складові загального облікового ме¬ханізму банку як сукупності оперативного, статистичного та бухгал¬терського обліку. Розкривається сутнісний зміст методологічного ін¬струментарію системи «Бухгалтерський облік». Розглянуто методичні прийоми застосування в підсистемі фінансового обліку правил нараху¬вання доходів (витрат), переоцінювання активів, формування резервів під можливі збитки за активними операціями. Викладено концептуаль-
ні (базові) основи організації управлінського обліку із зосередженням особливої уваги на контролюванні процесу ведення ефективного бан¬ківського бізнесу, орієнтованого на прибуток.
Для банківських працівників і бізнесменів-практиків.


Книги і підручники | Переглядів: 1140 | Завантажень: 46 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(1)

Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 432 с.
ISBN 966–574–092–X
У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку в комерційних банках і наведено докладну методику обліку господарських операцій: депозитних, кредитних, із цінними паперами, обмінних в іноземній валюті, з основними засобами та нематеріальними активами, лізингових.
Теоретичний матеріал ілюструється численними практичними прикладами й таблицями, що сприятиме поглибленому його засвоєнню.
Ураховано всі зміни, що сталися в обліковій політиці комерційних банків з 1 січня 1999 року, зокрема щодо господарських операцій і діючого плану рахунків.
Призначається для студентів, які вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік у банках».
Буде корисний найширшому колу читачів, котрі цікавляться проблемами становлення й розвитку банківської системи в Україні та банківським обліком як важливим рушієм управління зазначеною системою та неодмінною умовою ефективного її функціонування в конкурентному середовищі.
ББК 65.052


Книги і підручники | Переглядів: 1884 | Завантажень: 62 | Добавил: galsite | Дата: 02.02.2009 | Рейтинг: 3.5/2 | Коментарі(3)


Copyright Asket © 2018