Галицький сайт
Середа, 23.05.2018, 11:17

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 2
Гості: 2
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 5


Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія:
Головна » Файли » Книги і підручники

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 01.09.2009, 14:03
Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.
ІSBN 966–574–-244–2
Навчальний посібник підготовлений досвідченими викладачами КНЕУ О. О. Бєляєвим (теми: 1—6, 8, 10, 15, 17) і А. С. Бебело (теми: 7, 9, 11—14, 16, 18—20). Він розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих економіч-них навчальних закладів і відповідає програмі, яка рекомендована для вузів. Посібник може бути цікавим і корисним усім, хто має намір засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки, зрозуміти механізм функціонування перехідної української економіки.


Передмова 3
Тема 1. 
Предмет і метод політичної економії 4
§ 1. Зародження і розвиток політичної економії 4
§ 2. Предмет політичної економії 15
§ 3. Методи і функції політичної економії 18
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 23
Тема 2. 
Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Еко-
номічні інтереси 23
§ 1. Суспільне виробництво та його основні чинники. Продукт ви-
робництва 23
§ 2. Стадії руху суспільного продукту 28
§ 3. Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Еко-
номічні інтереси 33
Тема 3. 
Економічна система суспільства 38
§ 1. Економічна система: властивості, структура, моделі 38
§ 2. Система економічних законів. Механізм дії та використання 
економічних законів 49
§ 3. Критерії історичних етапів економічного розвитку 52
Тема 4. 
Відносини власності 55
§ 1. Власність та її економічний зміст 55
§ 2. Структура власності. Різноманіття форм власності у ринковій економіці 58
Тема 5. 
Форми організації суспільного виробництва 70
§ 1. Проста і розвинута форми товарного виробництва: загальні 
риси й особливості 70
§ 2. Товар і його властивості. Вартість: альтернативні теорії. 
Двоїстий характер праці, втіленій у товарі 72
§ 3. Форми вартості 81
§ 4. Закон вартості і його роль у розвитку товарного вироб-
ництва 86
Тема 6. 
Гроші 92
§ 1. Сутність і функції грошей 92
§ 2. Закони грошового обігу. Інфляція 101
§ 3. Еволюція грошей 104
Тема 7. 
Витрати виробництва і прибуток 107
§ 1. Сутність, зміст і види витрат виробництва 107
§ 2. Класифікація витрат виробництва 111
§ 3. Прибуток як економічна категорія: сутність, види, розподіл 119
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ 124
Тема 8. 
Ринок: сутність, функції та умови функціонування 124
§ 1. Сутність і функції ринку. Типи ринків 124
§ 2. Структура ринку. Механізм саморегулювання ринку 131
§ 3. Інфраструктура ринку. Моделі ринку 135
РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 138
Тема 9. 
Домогосподарства в системі економічного кругообігу 138
§ 1. Домашнє господарство як суб’єкт економічних відносин 138
§ 2. Домашнє господарство у ринковій системі 141
§ 3. Сімейний бюджет: структура доходів та їх використання 144
Тема 10. 
Підприємництво і підприємство 151
§ 1. Соціально-економічна характеристика підприємництва 151
§ 2. Підприємство як основна структурна одиниця підприєм-
ницької діяльності 159
§ 3. Організаційно-економічні форми підприємства 161
Тема 11. 
Капітал і наймана праця 167
§ 1. Соціально-економічний зміст категорії «капітал». Альтерна-
тивні теорії капіталу 167
§ 2. Трудові відносини: сутність, структура та їх характерні риси 
у сучасній економічній системі 175
§ 3. Заробітна плата: сутність, форми та організація 179
Тема 12. 
Акціонерні товариства та акціонерний капітал 184
§ 1. Акціонерні товариства: генезис, зміст, еволюція 184
§ 2. Суть акціонерного капіталу та форми його вияву 189
§ 3. Цінні папери: суть, роль, основні види. Проблеми акціонуван-
ня у перехідній економіці 194
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС 200
Тема 13. 
Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Розподіл 
національного доходу 200
§ 1. Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний про-
дукт 200
§ 2. Система національних рахунків та її основні макроекономічні 
показники 205
§ 3. Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні 210
§ 4. Національне багатство: зміст, структура 213
Тема 14. 
Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли 215
§ 1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвес-
тиції, їх роль в економічному зростанні 215
§ 2. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на економічний розвиток 220
§ 3. Теорії і моделі економічного зростання 222
§ 4. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи 226
Тема 15. 
Господарський механізм у системі регулювання суспільного 
виробництва 232
§ 1. Господарський механізм: сутність, характер, функціону-
вання 232
§ 2. Структура механізму господарювання 238
§ 3. Регулювання економіки як основний елемент господарського 
механізму 241
РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 246
Тема 16. 
Змішана економічна система. Держава та її функції у розви-
нутій економіці 246
§ 1. Засади теоретичного аналізу змішаної економічної сис-
теми 246
§ 2. Функції і роль держави у змішаній економіці 252
§ 3. Концепції державного регулювання економіки та їх ево-
люція 257
Тема 17. 
Соціалістична економічна система та її еволюція 260
§ 1. Соціалістична ідея та основні етапи її розвитку 260
§ 2. Основні риси економічної структури державного соціа-
лізму 263
§ 3. Системна криза соціалізму і шляхи реформування сус-
пільства 266
Тема 18. 
Закономірності та особливості перехідної економіки 269
§ 1. Перехідна економіка: сутність, необхідність і характерні 
риси 269
§ 2. Концепції та головні завдання перехідної економіки 274
§ 3. Основні закономірності перехідного періоду 277
РОЗДІЛ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 281
Тема 19. 
Світове господарство 281
§ 1. Об’єктивні умови становлення та розвитку світового госпо-
дарства 281
§ 2. Міжнародний поділ праці — матеріальна основа світового 
господарства 286
§ 3. Міжнародна економічна інтеграція 291
Тема 20. 
Форми міжнародних економічних відносин 299
§ 1. Світогосподарські зв’язки: сутність і форми 299
§ 2. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструк-
тура 311
§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем 322


Категорія: Книги і підручники | Додав: galsite
Переглядів: 1425 | Завантажень: 68 | Рейтинг: 4.0/1 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018