Галицький сайт
Неділя, 22.07.2018, 16:30

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 7

Вам будуть дуже вдячні, якщо поділитесь своїм матеріалом

Для завантаження потрібно зареєструватися

Головна » Файли

Всього матеріалів в каталозі: 787
Показано матеріалів: 1-10
Сторінки: 1 2 3 ... 78 79 »

ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ.
3курс | Переглядів: 1184 | Завантажень: 398 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі(1)

Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. - К.: кнеу, 2003. - 268 с. ISBN 966-574-498-4 Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Аудит», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Облік і аудит». Він вирішує проблему забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи. До кожної теми подано: методичні поради до вивчення теми з коротким викладенням навчального матеріалу; навчальні завдання; програмні питання; рекомендована література. У кінці посібника подано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів, термінологічний словник основних понять, список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення дисципліни та додатки. За допомогою посібника студенти отримають базову підготовку з теорії аудиту і зможуть навчитися виконувати практичні завдання з аудиту фінансової звітності та надання інших аудиторських послуг. Для студентів економічних вузів і факультетів, спеціалістів-практиків та інших зацікавлених читачів.
3курс | Переглядів: 1078 | Завантажень: 1286 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(0)

Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. - К: КНЕУ, 1998. - 208 с. ISBN 996 - 574 - 046 - 5 У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання бізнес-планування як сучасного важливого напряму становлення та розвитку підприємництва в Україні. Подано детальну характеристику бізнес-плану, його структури, логіки розробки та оформлення змісту окремих розділів. Наведено практичні приклади бізнес-планів. для слухачів магістерських програм усіх фахових спрямувань вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для підприємців, які започатковують чи розвивають сучасний бізнес в Україні.
3курс | Переглядів: 1291 | Завантажень: 939 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(1)

Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. - К.: КНЕУ, 2002. - 370 с. ISBN 966-574-379-1 Навчально-методичний посібник з бухгалтерського обліку для студентів необлікових спеціальностей спрямований на забезпечення самостійного вивчення дисципліни. Розділи 1-11 включають стисле висвітлення теоретичного матеріалу відповідно до програми курсу. У розділі 12 наведено завдання для практичних занять. Необхідність виконання такого завдання обумовлена тим, що бухгалтерський облік є прикладною дисципліною і засвоєння її без розглядання конкретних господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності неможливе. У тринадцятому розділі подані завдання для самостійної роботи, виконання яких дозволить студентам більш глибоко засвоїти найскладніші положення кожної теми курсу.
3курс | Переглядів: 965 | Завантажень: 1255 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(2)

Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1998. - 368 с. ISBN 966-574-106-3 Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни «Фінанси підприємств», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У ньому висвітлено сутність і організацію фінансів підприємств, організацію розрахунків і кредитування підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організацію оборотних коштів і фінансування відтворення основних фондів, фінансове планування, методику аналізу фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств. Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, бізнесменів.
3курс | Переглядів: 1002 | Завантажень: 1234 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(0)

Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: кнеу, 2001. - 602 с. ISBN 966-574-199-3 У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсіанських та монетаристських грошових концепцій. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.
3курс | Переглядів: 1370 | Завантажень: 283 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(2)

Пересада А. А. та ін. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. - К.: КНЕУ, 2001. - 251 с. ІSBN 966-574-224-8 У навчально-методичному посібнику розглядаються питання організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ: методологічні основи інвестування; обґрунтування доцільності інвестування; бюджетування інвестиційних проектів; управління інвестиційним процесом; проектування інвестицій; капіталізація інвестицій. У посібнику детально аналізуються і вивчаються різні аспекти організації і реалізації інвестиційного процесу: форми інвестування; суб’єкти інвестиційної діяльності; напрями та об’єкти інвестування; інвестиційні ризики; фінансове забезпечення; передінвестиційні дослідження; процес інвестування капіталу; оцінка грошових потоків за проектом; методи оцінки реальних інвестиційних проектів; вартість капіталу; фінансове планування інвестицій; макроекономічне регулювання інвестиційного процесу; ціноутворення в інвестиційній сфері; інвесторські кошториси; ресурсне забезпечення і моніторинг інвестиційного процесу. Матеріал посібника подано у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить задачі і контрольні запитання для засвоєння лекційного курсу. До кожної теми додається список необхідної літератури. Окрім того, в кінці посібника наводиться загальний список літератури. Книга розрахована на спеціалістів у галузі інвестування, фінансів і кредиту, студентів вищих і середніх навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться цим економічним явищем.
3курс | Переглядів: 1266 | Завантажень: 1561 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(0)

Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 284 с. ISBN 966-574-484-4 Основним завданням логістики як наукової дисципліни є управління матері- альними, інформаційними, грошовими та іншими видами потоків. Неабиякого поширення логістика набула у розвинутих країнах з ринковою економікою. Це зумовлено насамперед тим, що конкурентоспроможність фірм значною мірою залежить від якості логістичного обслуговування. Останнім часом логістика почала застосовуватися і в народному господарстві України. На підприємствах, у транспортних та посередницьких організаціях виникла потреба у фахівцях з логістики. Даний підручник є одним з перших в Україні. Його розробка здійснена на базі раніше надрукованих автором наукових праць, а також праць закордонних та українських фахівців і науковців з логістики. В ньому розглянуті основні логістичні положення, а також логістика підприємства (заготівельна, виробнича, розподільча), складського господарства, транспортування та посередницьких організацій. Також приділена увага транспортно-експедиційному логістичному обслуговуванню. Підручник розрахований на студентів вузів економічного профілю, а також фахівців з маркетингу та менеджменту.
3курс | Переглядів: 1463 | Завантажень: 252 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(1)

Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2006. - 308 с. ISBN 966-574-824-6 Книга написана у відповідності з програмою курсу «Людський розвиток» для студентів КНЕУ з творчим використанням широкого наукового доробку з цих питань. В роботі повно, системно, сучасно і зрозуміло висвітлені всі визначальні для розуміння суті людського розвитку розділи: теоретичні витоки концепції людського розвитку, методологія розрахунку індексу людського розвитку (запропонована ПРООН та національна), становлення пріоритету розвитку людського потенціалу. Розглянуто вплив таких ключових в контексті людського розвитку чинників як рівень здоров’я населення, тривалість життя, рівень освіти, культури, розвитку інтелектуального потенціалу, рівень життя, подолання бідності, продуктивна зайнятість тощо. Висвітлено теоретичні та практичні проблеми гендерного розвитку, забезпечення в Україні сталого людського розвитку як мети соціально-економічної політики держави. Для студентів економічних і гуманітарних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі соціальної економіки та політики.
3курс | Переглядів: 1241 | Завантажень: 2809 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(0)

Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 142 с. ІSBN 966-574-384-8 У навчальному посібнику розглядаються: основи менеджменту в державному управлінні; становлення та розвиток державної служби; діяльність державного керівника; управління людськими ресурсами в державній організації; інформаційне та комунікаційне забезпечення державного управління; контролінг у системі державної служби. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
3курс | Переглядів: 814 | Завантажень: 952 | Добавил: galsite | Дата: 07.07.2010 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі(0)


Copyright Asket © 2018