Галицький сайт
Неділя, 27.05.2018, 13:46

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 5


Колотило Д. М. Екологія і економіка
Головна » Файли » Книги і підручники

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 01.09.2009, 18:46
Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 368 с.: іл. 
ІSBN 966–574–157–8
Перший в Україні навчальний посібник, предметом якого є комплексне вивчення проблем екології, економіки і промислових технологій. Методоло-гія викладання грунтується на холістичному підході до вивчення та аналізу сукупних і емерджентних властивостей компонентів екосистем і технологіч-них комплексів. Фахова економічна компонента органічно зв’язана з еко- логічною, а сучасна філософська методологія спирається на точні математич-ні розрахунки. Це заповнює існуючу лакуну серед вітчизняної навчальної літератури еколого-економічного і технологічного спрямування. Методичні поради, структурно-логічні схеми, контрольні запитання, ілюстрації та доданий термінологічний словник дають змогу вивчати предмет самостійно. Для студентів економістів, технологів, екологів, які навчаються за бака-лаврськими програмами. Посібник буде корисним і для вчителів шкіл та коледжів, а також для всіх, хто цікавиться сучасною еколого-економічною та соціальною освітою. Видання підтримане Міжнародним фондом «Відродження».


Переднє слово 3
 Побудова посібника і загальні методичні рекомендації 5
Розділ І. ПРЕДМЕТ «ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА» ТА ЙОГО
 ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ОСНОВИ 7
 Концепція предмета 7
 Методичні рекомендації 8
1.1. Екологія, економіка і науково-технічний прогрес та їх проблеми 9
 Спільне і специфічне в поняттях «екологія», «економіка» і «НТП».
 Концепції їх розвитку, соціальне значення і проблематика
1.1.1. З історії наук екології та економіки 9
1.1.2. Феномен людини як гомоцентричний компонент
 волюнтаризму в природі 15
1.1.3. Світова еколого-економічна криза ХХ ст. і проблеми України 27
 Структурно-логічні схеми й висновки для повторення розділу 1.1 39
 Контрольні запитання до розділу 1.1 41
1.2. Метрологія і номенклатура речовин — засоби наукового
 пізнання природи, техніки та економіки 42
 Фізичні величини і їх вимірювання. Системи фізичних величин. 
 Речовини, їхній склад і властивості.
 Системи номенклатури речовин.
 Стехіометрія в екологічних і техніко-економічних розрахунках.
 Загальноосвітнє значення знання систем
 метрології і номенклатури речовин 42
 Рекомендації до опрацювання підрозділу 1.2 44
1.2.1. Наука вимірювання: становлення і сучасність 44
1.2.2. Основні терміни і поняття сучасної метрології 50
1.2.3. Міжнародна система фізичних величин (SI) 54
 Методичні вказівки до застосування одиниць SI 58
 Структурно-логічні схеми для повторення розділу 1.2 64
1.2.4. Номенклатура речовин і стехіометрія 66
  Загальні висновки до розділу 1.2.4 85
 Приклади розв’язування задач до розділу ІІ 85
 Контрольні запитання і вправи 91
 Задачі для самостійного розв’язування 92
 Контрольні запитання і вправи для самоперевірки знань 
 з номенклатури речовин і стехіометрії 93
1.3. Термодинаміка — форми енергії і процеси її перетворення
 в природних і технологічних системах 96
 Енергія та її форми. Внутрішня енергія системи, температура,
 теплота і робота. Закони термодинаміки, функції стану і процеси 
 природних і технологічних систем 
 Рекомендації до опрацювання підрозділу 1.3 96
1.3.1. Енергія, теплота, температура і робота 96
1.3.2. Термодинамічні системи. Рівняння стану і процеси 102
1.3.3. Закони термодинаміки і термодинамічні величини (функції) системи 105
 Структурно-логічні схеми для повторення розділу 1.3 117
 Приклади розв’язування задач 119
 Контрольні запитання 120
Розділ ІІ. БІОСФЕРА: ПРИРОДНІ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ
  ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 121
 Методичні рекомендації 122
2.1. Природні системи абіотичного середовища біосфери 123
 Поняття біосфери. Сонячна енергія. Атмосфера, гідросфера
 і літосфера: параметри і процеси 
2.1.1. Поняття біосфери, її параметри та енергетика 123
2.1.2. Атмосфера 128
 Параметри і процеси атмосфери 135
2.1.3. Гідросфера 139
 Роль води в тепловому балансі і кругообігу речовин у біосфері 146
2.1.4. Літосфера 149
 Земна кора як термодинамічна система 158
2.1.5. Іонізація і радіоактивність у біосфері 159
  Контрольні запитання і вправи до розділу 2.1 166
2.2. Природні біотичні та урбанізовані екосистеми в біосфері 168
 Концепція, основні поняття і терміни. Людина в біосфері.
 Екологічні, природні і техніко-економічні системи: проблеми
 їх співіснування в єдиній екосистемі біосфери 
2.2.1. Природні екосистеми: терміни і визначення 170
2.2.2. Складові і процеси природних екосистем 176
2.2.3. Урбанізовані екосистеми 182
 Висновки 190
 Контрольні запитання та вправи 190
Розділ ІІІ. СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ: ЕКОЛОГІЧНІ
 І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 191
 Короткий історичний огляд соціально-економічного 
 розвитку технологій 191
 Рекомендації до опрацювання розділу ІІІ 194
3.1. Загальна економічна та екологічна характеристики сучасних
 систем галузевих технологій економіки 195
 Техніко-економічні та екологічні характеристики виробництва.
 Сучасний стан техногенного навантаження на навколишнє
 середовище. Шляхи до оптимізації процесів природокористування 
3.1.1. Економічні стимули та екологічні проблеми розвитку сучасних
 систем технологій 195
3.1.2. Технологічний процес і системи технологій 198
3.1.3. Класифікація, техніко-економічні та екологічні 
 характеристики сировини 206
 Вода й повітря у промисловості 212
3.2. Матеріально-енергетичні баланси промислового виробництва
 і шляхи вирішення еколого-виробничих проблем 216
 Енергетика, металургія, хімія — основні джерела токсичних
 відходів. Альтернативні екологічно досконалі 
 технології і економічні проблеми їх впровадження 
3.2.1. Промислова енергетика та її техніко-економічні й екологічні
 проблеми розвитку 216
 Якість енергії: техніко-економічна та екологічна характеристика 
 енергоносіїв 218
 Системи технологій ТЕС і шляхи розв’язування проблеми 
 токсичних викидів 221
 Системи технологій АЕС і проблеми радіаційної безпеки 229
 Економіка і екологія гідроелектростанцій (ГЕС) 236
 Альтернативні технології енергетики, їхні переваги й недоліки 242
 Вітрові електростанції (ВЕС) 242
 Сонячні електростанції 244
 Біохімічні джерела енергетики 247
 Перспектива водневої енергетики 248
 Нова енергетична альтернатива ХХІ ст. 252
 Висновки до розділу 3.2.1 255
3.2.2. Системи технологій металургії і перспективи поліпшення
 її екологічних характеристик 256
 Системи технологій чорної металургії 256
 Від руди до сталі без домни й коксу 260
 Системи електрохімічних технологій і токсичність 
 їхніх відходів 262
3.2.3. Системи технологій і екологічні проблеми хімічної
 промисловості 264
 Хімізація економіки й екологічні проблеми 264
3.2.4. Технології конверсії отруйних відходів виробництва 
 в нейтральні природні речовини 271
 Збереження земельних ресурсів 272
3.3. Організм людини як носій праці в техногенному середовищі 278
 Фізико-хімічні параметри й енергетика людини. Дія токсичних
 речовин, радіації і шуму на людину 
3.3.1. Дія токсичних речовин на організм людини 282
3.3.2. Радіоактивність та її біологічні наслідки 285
3.3.3. Вплив на організм людини шуму і вібрації 292
 Висновки до розділу ІІІ 293
 Контрольні запитання і вправи до розділу ІІІ 294
 Післяслово 296
 Додатки 298


Категорія: Книги і підручники | Додав: galsite
Переглядів: 1546 | Завантажень: 37 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018