Галицький сайт
Четвер, 26.04.2018, 15:23

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 5


Методика викладання економіки 1
Головна » Файли » Шпаргалки

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 20.06.2009, 20:48
1.Роль і особливості психолого-педагогічної підготовки студентів у непедагогічних університетах.
2.Феномен діяльності. Організаційно-психологічна структура діяльності.
3.Взаємозв’язок діяльності та особистості.
4.Людина, індивід, особистість, індивідуальність.
5.Особистість та її структура. Взаємозв’язок біологічного і соціального в структурі особистості.
6.Задатки та здібності людини.
7.Досвід особистості: знання, вміння, навички.
8. Психологія як наука: предмет, завдання, методи.
9.Основні напрями психології.
10.Основні галузі сучасної психології.
11.Будова та функції центральної нервової системи людини
12.Функціональна асиметрія півкуль головного мозку і тип мислення.
13.Основні етапи розвитку психіки в онтогенез.
14.Поняття про психіку. Форми прояву та функції психіки.
15.Форми поведінки живих істот.
16.Психічні властивості особистості.
17.Індивід як носій біопсихічних властивостей.
18.Поняття статі як атрибуту особистості. Психологічні відмінності чоловіків і жінок.
19.Вік людини: біологічний, хронологічний, соціальний, психологічний.
20.Конституціональні типології особистості.
21.Темперамент та його фізіологічні основи.
22.Типи і поведінкові властивості темпераменту.
23.Екстраверсія-інтроверсія та нейротизм як властивості темпераменту за Г.Айзенком.
24.Вплив темпераменту на поведінку та діяльність людини.
25.Врахування типів темпераменту у професійній діяльності.
26.Врахування типів темпераменту у навчальному процесі.
27.Критерії, норми і чинники психічного здоров’я особистості.
28.Сутність та функції інтелекту. Поняття коефіцієнту інтелекту.
29.Розвиток інтелектуальної сфери особистості.
30.Риси і типи особистості. 
31.Базові риси особистості.
32.Індивідуально-типологічні риси особистості.
33.Рівні суб’єктивного контролю особистості.
34.Прояв локалізації контролю особистості у навчальній та професійній діяльності. 
35.Поняття про характер людини.
36.Акцентуації рис характеру та темпераменту.
37.Поняття, властивості і види уваги.
38.Розвиток уваги.
.39.Поняття, властивості і види відчуттів.
40.Поняття, властивості і види сприйняття.
41. Поняття, процеси і види пам’яті.
42.Прийоми підвищення продуктивності пам’яті.  
43.Мислення, його види, форми та операції.
44.Розвиток творчого мислення та уяви.
45. Мова та мовлення.
46.Розвиток пізнавальних здібностей.
47.Емоційна сфера особистості.
48.Інформаційна теорія емоцій. Емоції як компенсаторний механізм.
49.Розвиток емоційної саморегуляції.
50.Воля і вольові якості особистості.
 51.Розвиток волі.
52.Соціальні аспекти поведінки суб’єкта діяльності.
53.Прояв соціально-психологічних властивостей особистості у навчальній діяльності.
54.Самооцінка особистості та її види.
55.Успіх, самоповага та домагання особистості.
56.Прояв самооцінки та рівня домагань особистості у навчальній діяльності.
57.Спрямованість особистості.
58.Модель світу особистості: „Я-образ”, „Я-концепція”.
59.Потреби і мотиви особистості.
60.Прояв мотивації досягання мети та мотивації уникання невдач у діяльності.
61.Поняття свідомості. Структура та функції свідомості.
62.Поняття про несвідомі психічні явища.
63.Ознаки свідомого і несвідомого та їх взаємодія.
64.Свідоме і несвідоме в теорії З.Фрейда.
65.Свідоме і несвідоме в теорії К.Г.Юнга.
66.Свідоме і несвідоме в теорії Е.Берна.
67.Поняття і значення психологічного захисту.
68.Прояв психологічних захистів у життєдіяльності людини.
69.Інформаційні механізми психологічного захисту.
70.Стабілізаційні механізми психологічного захисту. 
71.Дослідження особистості: прогнозування, діагностика та інтерпретація даних.
72.Поняття про розвиток особистості.
73.Основні підходи до періодизації розвитку особистості.
74.Співвідношення розвитку і навчання у концепції Л.С.Виготського.
75.Теорія розвитку особистості Е.Еріксона.
76.Роль освіти, навчання і виховання у розвитку особистості.
77.Педагогіка як наука про освіту: предмет і завдання.
78.Принципи навчання та їх характеристика.
79.Спільна діяльність, її ознаки і властивості.
80.Управління в освітній діяльності: сутність, функції, структура.
81. Поняття освітнього та навчального менеджменту
82. Педагогічні інновації та їх ознаки
83. Основні освітні парадигми
84. Мета як основний компонент діяльності. Функції і фактори цілепокладання
85. Навчальні цілі та їх особливості
86. Типові помилки і правила формулювання навчальних цілей
87. Ієрархія навчальних цілей  
88. Таксономії навчальних цілей
89. Рівні засвоєння навчального матеріалу
90. Мотиви та стимули навчальної діяльності: види, порівняльна характеристика
91. Мотивація до навчання: поняття, призначення, діагностика
92. Мотиваційний цикл у навчанні
93. Види, методи та прийоми мотивування і стимулювання у навчанні
94. Активізація навчальної діяльності: поняття, призначення, методи і прийоми
95. Зміст навчання та його основні функції
96. Структура змісту освіти та навчання
97. Теорії змісту освіти і навчання
98. Джерела, фактори, принципи і критерії відбору змісту навчання
99. Інформаційно-методичне забезпечення навчального предмету
100. Процес навчання: структурні компоненти та основні етапи
101.Класифікації методів навчання.
102.Інформаційно-презентативні методи навчання.
103.Алгоритмічно-дійові методи навчання.
104.Самостійно-пошукові методи навчання.
105.Поняття та функції контролю навчання.
106.Етапи, види, форми, методи контролю навчання.
107.Оцінювання, оцінка і відмітка у навчанні.
108.Види та форми оцінок у навчанні. Система ECTS.
109.Дидактичний тест: етапи розробки, структура, критерії якості.
110.Види дидактичних тестових завдань.
111.План та програма навчального предмету.
112.Планування навчального заняття.
113.Історичні форми організації навчання.
114.Класно-урочна форма навчання.
115.Сучасні технології навчання.
116.Умови навчальної діяльності.
117.Особливості навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку.
118.Навчання і виховання у середніх класах школи.
119.Навчання і виховання старшокласників.
120.Особливості навчання і виховання студентів.
121.Андрагогіка: особливості і принципи навчання дорослих.
122.Фактори ефективного управління навчанням.
123.Реформи освіти в Україні: стан і перспективи. Болонський процес.
124.Типи освітніх установ та їх характеристика.
125.Вища освіта в Україні: рівні акредитації, освітньо-кваліфікаційні рівні
126.Сутність поняття “спілкування”. Функції та рівні спілкування.
127.Сутність поняття “професійне спілкування викладача”.
128.Сутність поняття “спілкування”. Роль спілкування у життєдіяльності людини”.
129.Етапи процесу спілкування у навчальній діяльності.
130.Спілкування, його особливості.
131.Характеристика комунікативної сторони спілкування.
132.Структура ділового спілкування.
 133.Етапи професійного спілкування викладача в навчанні.
134.Етапи процесу спілкування в особистісно-орієнтованому спілкуванні.
135.Бар’єри взаєморозуміння. Труднощі в процесі спілкування у викладацькій діяльності.
136.Поняття про бар’єри взаєморозуміння. Причини їх виникнення та наслідки.
137.Вплив бар’єрів взаєморозуміння на ефективність спілкування (навести приклад з власного досвіду).
138.Види бар’єрів взаєморозуміння. 
139.Індивідуальні бар’єри взаєморозуміння.
140.Індивідуальний бар’єр взаєморозуміння; причини його виникнення (приклади).
141.Груповий бар’єр взаєморозуміння, причини його виникнення (приклади).
142.Бар’єри взаєморозуміння у навчанні (типи, причини виникнення, наслідки, можливості запобігання).
143.Комунікативна “атака”. Її значення та застосування в навчальній діяльності.
144.Комунікативна “атака” як метод активізації уваги у навчальному процесі.
145.Комунікативна “атака” у діловому спілкуванні.
146. Комунікативна “атака” у викладацькій діяльності (навести приклад).
147.Основні комунікативні вміння викладача.
148.Особливості комунікативних умінь економіста.
149.Особливості комунікативних вмінь керівника.
150.Поняття “комунікативні вміння”. Процес їх формування.
151.Ефективність комунікацій в умовах ринкової економіки.
152.Загальна характеристика засобів спілкування.
153.Особливості використання різних засобів спілкування людини у професійній діяльності викладача.
154.Мовлення як основний засіб спілкування, його характеристики.
155.Загальна характеристика невербальних засобів спілкування.
156.Структура невербальних засобів спілкування та доцільність їх використання у педагогічній діяльності.
157.Помилки та бар’єри слухання і їх вплив на ефективність спілкування.
158.Причини виникнення бар’єрів слухання та можливості їх запобігання.
159.Вербаліка та невербаліка у спілкуванні керівника.
160.Значення вербаліки та невербаліки у викладацькій діяльності.
161.Складові взаємодії у спілкуванні.
162.Позиції суб’єктів у спілкуванні. 
163.Характеристика стилів спілкування.
164.Вплив стилів спілкування на ефективність викладацької діяльності.
165.Вплив стилів спілкування на ефективність педагогічної взаємодії.
166.Стилі спілкування у професійній діяльності викладача.
167.Маніпуляції. Їх місце та роль у спілкуванні.
168.Типи маніпулятивної поведінки у навчанні та заходи з її обмеження.
169.Маніпулятивний стиль поведінки та заходи по його обмеженню.
170.Асертивна поведінка та її роль у спілкуванні.
171.Асертивні права людини. Можливості їх використання.
172.Асертивна поведінка студента у навчанні.
173.Характеристика асертивних технік та доцільність їх використання.
174.Використання асертивних технік у процесі спілкування.
175.Можливість використання асертивних технік у навчальній діяльності.
176.Конфлікт у педагогічному спілкуванні. Сутність та наслідки.
177.Причини конфліктів у педагогічному спілкуванні.
178.Характеристика стилів поведінки викладача у конфліктних ситуаціях.
179.Стилі поведінки викладача у конфлікті та їх доцільність.
180.Конфлікти у навчанні. Причини та заходи їх подолання.
181.Методи запобігання конфліктів у професійному спілкуванні економіста-керівника. Приклади їх використання.
182.Психологічні властивості особистості студента і ймовірність конфліктної поведінки.
183.Емоції, їх роль у педагогічному спілкуванні під час виникнення конфлікту.
184.Методи контролю емоцій під час педагогічного конфлікту.
185.Роль та поведінка керівника у конфліктній ситуації.
186.Сприйняття та розуміння людини людиною.
187.Помилки у сприйнятті та розумінні людини людиною, їх основні причини (приклад).
188.Причини виникнення помилок у сприйнятті та розумінні людини людиною. 
189.Формування першого враження про іншу людину і його вплив на спілкування.
190.Помилки у сприйнятті при формуванні першого враження про людину.
191.Поведінка людини як джерело інформації про неї.
192.Імідж та його роль у професійному спілкуванні викладача.
193.Імідж. Його формування. Складові іміджу.
194.Імідж викладача.
195.Імідж керівника.
196.Ділове спілкування. Його види.
197.Специфіка ділового спілкування.
198.Фактори, що впливають на ділове спілкування.
199. Поняття про економічну культуру та особливості її формування в процесі економічної освіти
200. Мета економічної освіти та функції, які вона повинна виконувати. Економічні знання як предмет наукового навчання
201. Суть концепції економічного мислення і поведінки людини в суспільстві.
202. Методичні особливості уроку для молодших школярів з використанням економічної казки
203. Методичне забезпечення вивчення теми
204. Методичне забезпечення навчального предмета
205. Навчальна програма предмету та особливості її розробки для економічних дисциплін
206. Опорний конспект-схема, методика створення та використання при викладі економічних дисциплін
207. Методична карта навчального заняття, її структура та відповідність моделі засвоєння бази знань
208. Роль економічного виховання в системі викладання економіки
209. Сутність методики розробки моделі засвоєння бази знань з економічних дисциплін
210. Методика підготовки і проведення навчальних занять з економіки з урахуванням вікових особливостей
211. Мета, зміст і типи завдань самостійної роботи для різних вікових груп
212.Методика проведення дискусії як форма вирішення економічних проблем
213. Особливості методики роботи з економічним текстом: структурування, вияв логічних зв’язків
214. Методика підготовки і проведення уроків з основ економіки в загальноосвітній школі
215. Основні методичні вимоги до уроку з економіки та шляхи підвищення його ефективності
216. Методичні вимоги до підготовки та проведення практичних і семінарських занять з економічних дисциплін.
217.Основні типи уроку з економіки
218. Використання методу конкретних ситуацій, бізнес-ситуацій при вивченні економічних дисциплін
219. Методичні особливості викладання економічних дисциплін для школярів
220. Методичні особливості викладання економічних дисциплін для студентів коледжів
221.Методичні особливості викладання економічних дисциплін для студентів ВНЗ.
222.Методичні особливості викладання економічних дисциплін для дорослих.
223.Сучасні технології навчання в системі економічної освіти.
224.Основні вимоги до організації самостійної роботи в процесі викладання економічних дисциплін.
225.Методика організації аудиторної та поза аудиторної самостійної роботи з економічних дисциплін.
226.Методи та форми оцінювання самостійної роботи при вивченні економіки.
227.Основні види засобів наочності при викладанні економічних дисциплін.
228.Структурно-логічні схеми; їх функції та види.
229.Особливості розробки і використання наочності при викладанні економічних дисциплін.
230.Характеристика різних методів активізації процесу вивчення економічних дисциплін.
231.Характеристика різних методів активізації пізнавальної діяльності під час лекційних занять з економіки.
232.Характеристика різних методів активізації пізнавальної діяльності під час проведення семінарських та практичних занять з економічних дисциплін.
233.Характеристика різних методів активізації пізнавальної діяльності під час самостійної роботи з економіки
234.Характеристика факторів, що сприяють ефективності застосування активних методів навчання.
235.Переваги та недоліки активних методів навчання порівняно з іншими методами в економічній освіті.
236.Конкретні ситуації: цілі та особливості їх використання при вивченні економічних дисциплін.
237.Значення та структура аналізу навчального заняття з економічних дисциплін.
238.Використання навчальних ігор у процесі викладання економічних дисциплін.
239.Методичні вимоги до розробки і проведення навчальних економічних ігор.
240.Методика проведення «мозкового штурму».
241.Система організації контролю знань при вивченні економічних дисциплін.
242.Модульна система організації навчання та рейтинговий контроль знань.
243.Оцінка ефективності різних прийомів та методів контролю при вивченні економічних дисциплін.
244.Критерії оцінки успішності навчання з економіки та їх зв’язок з цілями економічної освіти.
245.“Методика викладання економіки” як навчальна дисципліна в системі підготовки економіста.
246.Міжпредметні зв’язки курсу “Методика викладання економіки” з іншими дисциплінами.
247.Сфери застосування активних методів навчання з економіки.
248.Поняття про засоби навчання. Особливості їх застосування при вивченні економічних дисциплін.

Категорія: Шпаргалки | Додав: galsite
Переглядів: 3783 | Завантажень: 68 | Коментарі: 8 | Рейтинг: 4.0/3 |
Всього коментарів: 8
05.12.2011 Спам
8. таня
rjv

05.12.2011 Спам
7. таня
комент

15.04.2011 Спам
6. маша
супер

12.12.2010 Спам
5. Катя
отлично)

15.10.2010 Спам
4. Юля
fdyj

10.05.2010 Спам
3. корнєва
коментар

22.01.2010 Спам
2. alex
pilot

19.01.2010 Спам
1. Тая
ісавам

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018