Галицький сайт
Субота, 21.04.2018, 11:25

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 4


Місцеві фінанси 1
Головна » Файли » Шпаргалки

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 20.06.2009, 21:11
1. Правові основи організації місцевої фінансової системи, цілі і принципи її побудови.
2. Місцеві фінанси як складова загальнодержавних фінансів, їх особливості.
3. Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів. 
4. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин. 
5. Специфічні ознаки місцевих фінансів.
6. Склад місцевих фінансів.
7. Функції місцевих фінансів. 
8. Розподільча функція місцевих фінансів. 
9. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. 
10. Значення місцевих фінансів як інструменту економічного розвитку та джерела фінансування громадських послуг і економічного розвитку.
11. Контрольна функція місцевих фінансів та види і форми її прояву.
12. Формування фінансового механізму на місцевому рівні: його склад та особливості. 
13. Функціонування фінансового механізму на рівні місцевого самоврядування.
14. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.
15. Централізація і децентралізація фінансових відносин: огляд переваг і недоліків.
16. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.
17. Права та обов’язки Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо вирішення питань організації місцевої фінансової системи. 
18. Перелік завдань та обов’язків Державного Казначейства, Державної податкової адміністрації, Контрольно-ревізійного управління та інших фінансових інститутів та установ по забезпеченню дієвості місцевих фінансів в Україні, порядок їх взаємодії з місцевими органами влади.
19. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.
20. Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої вла¬ди.
21. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі. 
22. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.
23. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання бюджетів. 
24. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів.
25. Особливості бюджетного процесу в столиці України м. Києві.
26. Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування. 
27. Роль місцевих фінансових органів у регіональ¬ному фінансовому плануванні.
28. Місцеві бюджети — у складі бюджетної системи. 
29. Структура місцевих бюджетів. 
30. Принципи формування місцевих бюджетів України. 
31. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів. 
32. Місцеві бюджети як система фінансових відносин, що складаються між місцевими та державними бюджетами.
33. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. 
34. Види місцевих бюджетів України та їх структура. 
35. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання бюджетів.
36. Необхідність розподілу місцевих бюджетів на «загальний фонд» та «спеціальний фонд», їхні джерела та порядок формування. 
37. Шляхи оптимізації структури місцевих бюджетів в Україні.
38. Роль та значення для місцевих фінансів Бюджетного кодексу України.
39. Склад та структура видатків місцевих бюджетів. 
40. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
41. Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення. 
42. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку.
43. Характеристика видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
44. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст облас¬ного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюд¬жет¬них трансфертів.
45. Склад видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
46. Фінансуван¬ня видатків з бюджету столиці України м. Києва.
47. Склад місцевих фінансових ресурсів. 
48. Централізовані фонди коштів. 
49. Місцеві фінансові ресурси. 
50. Децентралізовані фонди коштів. 
51. Баланс фінансових ресурсів і витрат.
52. Особливості формування доходів місцевих бюджетів. 
53. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів. 
54. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів. 
55. Податкові надходження – основна складова в забезпеченні формування доходної частини місцевого бюджету.
56. Види податкових надходжень. 
57. Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика. 
58. Регулюючі податки і збори: переваги і недоліки в їх використанні.
59. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.
60. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюд¬жетних трансфертів.
61. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначен¬ні обсягу міжбюджетних трансфертів.
62. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кре¬дит¬них відносинах. 
63. Переваги і недоліки боргового фінансування місцевих потреб.
64. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах міс¬цевих бюджетів з Державним бюджетом.
65. Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика. 
66. Розрахунок дотації загального вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і Севастополя. 
67. Роль і значення трансфертів в формуванні доходної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти.
68. Особливості формування власних коштів у бюджетних установах.
69. Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах різних рівнів.
70. Сутність міжбюджетних відносин в Україні. 
71. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості.
72. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування.
73. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань.
74. Перерозподіл через Державний бюджет фінансових ресурсів.
75. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів. 
76. Використання, в процесі виконання бюджету, різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами.
77. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості. 
78. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.
79. Існуючі суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом. 
80. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
81. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська та змішана. Їх характеристика, переваги та недоліки.
82. Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю.
83. Внут¬рішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль.
84. Організація фінансового контролю на місцевому рівні. 
85. Конт¬роль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ.
86. Особливості контролю фінансових органів за використанням грошових фондів, виділених на освіту, охорону здоров’я, культуру, місцевому господарству. 
87. Аудит як форма незалежного фінансового контролю на місцевому рівні.
88. Фінанси житлово-комунального господарства — складова міс¬цевих фінансів.
89. Проблеми фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства.
90. Особливості формування доходів ЖЕКів: їх склад і економічна характеристика.
91. Склад та структура видатків підприємств житлово-комуналь¬ного господарства. 
92. Особливості фінансування витрат на технічне обслуговування жилих будинків, вивезення сміття та поточний ремонт житлового фонду.
93. Порядок розрахунків дотації на покриття збитків та експлуатації житлового фонду, на проведення капітального ремонту жит¬лового фонду.
94. Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених радами народних депутатів відповідного рівня.
95. Проблеми та основні напрями вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства.
96. Фінанси підприємств комунальної форми власності — складова місцевих фінансів. 
97. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної власності та особливості їх планування.
98. Особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад та структура. 
99. Особливості грошових надходжень підприємств, їх склад і економічна характерис¬тика.
100. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл на підприємствах комунального господарства. 
101. Розподіл прибутку підприємств комунальної форми власності. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку, їх особливості.
102. Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та методи визначення їх потреби. 
103. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.
104. Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності. Система показників оцінки фінансового стану. Ліквідність і платоспроможність підприємств. Оцінювання майна комунальних об’єктів, що під¬лягають приватизації.
105. Підстави для формування і проведення самостійної фінансової політики місцевими органами влади. 
106. Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави. 
107. Сутність державної регіональної політики, її зв`язок з адміністративно-територіальною реформою в державі. 
108. Цілі, завдання та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні та державної регіональної політики. 
109. Необхідність зростання та зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів України. 
110. Запровадження єдиних загальнодержавних мінімальних соціальних стандартів. 
111. Забезпечення соціального захисту в незалежності від економічних можливостей регіону.
112. Фінансово-економічні засади регіональної політики, розширення повноважень місцевих органів влади. 
113. Розмежування та збалансування повноважень і відповідальності центральних та місцевих органів влади у сфері надання послуг.
114. Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об`єктивні критерії побудови.
115. Державне сприяння розвитку депресивних регіонів. Законодавче закріплення статусу депресивного регіону. Спрямованість державної підтримки депресивної території. 
116. Головні напрями державного сприяння економічному і соціальному розвитку регіонів. Удосконалення регіональної структури.
117. Програма економічного і соціального розвитку в регіоні. Показники, які розробляються в процесі складання програми економічного і соціального розвитку в регіоні. Структура програми економічного і соціального розвитку в регіоні, послідовність її розробки.
118. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.
119. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах. 
120. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
121. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. 
122. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання. 
123. Світовий дос¬від на¬дання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.
124. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.

Категорія: Шпаргалки | Додав: galsite
Переглядів: 10751 | Завантажень: 586 | Коментарі: 53 | Рейтинг: 4.0/10 |
Всього коментарів: 521 2 3 4 5 6 »
17.12.2013 Спам
52. ал'на
98 вопрос

05.06.2013 Спам
51. Ирина
)))))))

05.06.2013 Спам
50. Ирина
Как получить ответы?

06.03.2013 Спам
49. Анастасия
gyt

16.12.2012 Спам
48. Torris90
как скачать???

31.03.2012 Спам
47. Анжела
Подскажите как скачать, ....Очень нужно..

22.03.2012 Спам
46. саша
хочу скачать работу

16.03.2012 Спам
45. Люда
kak ska4atj?

14.03.2012 Спам
44. 28122007
28122007

10.03.2012 Спам
43. Лена
)))

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-52
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018