Галицький сайт
Четвер, 26.04.2018, 05:45

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 5


Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств:Підручник.Білик М.Д.
Головна » Файли » Книги і підручники

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 03.02.2009, 13:23

Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств:Підручник.Білик М.Д.

Вступ  
Розділ 1 Організаційні основи аудиту сільськогосподарських підприємств  
1.1. Особливості організації аудиту в агропромисловому комплексі України  
1.2. Договір на проведення аудиторської перевірки  
1.3. Ознайомлення з об’єктом аудиту  
1.4. Планування діяльності аудиторських фірм  
1.5. Планування аудиторської перевірки підприємства  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 2 Аудит установчих документів, операцій із власним капіталом та забезпеченням зобов’язань  
2.1. Аудит установчих документів  
2.2. Перевірка формування і змін власного капіталу  
2.2.1. Аудит статутного капіталу підприємства  
2.2.2. Аудит пайового капіталу  
2.2.3. Аудит додаткового капіталу  
2.2.4. Аудит резервного капіталу  
2.2.5. Аудит нерозподіленого прибутку  
2.2.6. Аудит вилученого капіталу  
2.2.7. Аудит неоплаченого капіталу  
2.3. Аудит розрахунків з акціонерами  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 3 Аудит грошових коштів  
3.1. Аудит касових операцій  
3.1.1. Мета, завдання, джерела аудиту  
3.1.2. Аудиторські процедури: зміст і послідовність про-ведення  
3.2. Аудит операцій за рахунками в банках  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 4 Аудит запасів  
4.1. Мета і завдання аудиту  
4.2. Аудит визнання запасів і правильності їх оцінки  
4.3. Аудит збереження запасів  
4.4. Аудит надходження запасів  
4.5. Аудит вибуття запасів  
4.5.1. Оцінка методу списання запасів  
4.5.2. Аудит відпуску запасів у виробництво  
4.6. Аудит тварин на вирощуванні та відгодівлі  
4.6.1. Мета і завдання аудиту  
4.6.2. Аудит документального оформлення господарських операцій  
4.6.3. Аудит забезпечення збереження тварин  
4.6.4. Аудит господарських операцій з надходження тварин  
4.6.5. Аудит вибуття тварин  
4.6.6. Аудит виконання плану вихідного поголів’я та обороту стада тварин  
4.7. Аудит товарів  
4.8. Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 5 Аудит основних засобів, інших необоротних матеріальних активів  
5.1. Мета, завдання, джерела аудиту  
5.2. Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів  
5.3. Аудит руху необоротних активів  
5.4. Аудит амортизації необоротних активів  
5.5. Аудит орендованих необоротних активів  
5.6. Аудит витрат на поліпшення необоротних активів  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 6 Аудит нематеріальних активів  
6.1. Мета і завдання аудиту  
6.2. Планування аудиту нематеріальних активів  
6.3. Послідовність аудиту нематеріальних активів  
6.4. Вимоги до висновку за результатами перевірки нематеріальних активів  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 7 Аудит витрат на оплату праці  
7.1. Мета і завдання аудиту  
7.2. Аудит визначення і використання фонду оплати праці  
7.3. Аудит розрахунків з оплати праці  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 8 Аудит виробничої діяльності  
8.1. Мета і завдання аудиту  
8.2. Аудит витрат і виходу продукції рослинництва  
8.2.1. Аудит витрат на виробництво продукції рослинництва  
8.2.2. Аудит документального оформлення операцій 
з обліку витрат і виходу продукції рослинництва  
8.2.3. Аудит калькуляції собівартості продукції рослинництва  
8.2.4. Аудит виходу продукції рослинництва  
8.3. Аудит виробництва продукції у тваринництві  
8.3.1. Мета і завдання аудиту  
8.3.2. Аудит витрат на виробництво продукції тваринництва  
8.3.3. Аудит синтетичного та аналітичного обліку витрат і виходу продукції тваринництва  
8.4. Аудит промислових виробництв сільськогосподарських підприємств  
8.5. Аудит допоміжних виробництв і обслуговуючих 
галузей агропромислового комплексу  
8.6. Аудит обслуговуючих підприємств агропромислово-го комплексу  
8.7. Аудит загальновиробничих витрат  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 9 Аудит розрахункових і кредитних операцій  
9.1. Мета й завдання аудиторської перевірки  
9.2. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками  
9.3. Аудит розрахунків з підзвітними особами, за претен-зіями та відшкодуванням матеріальних збитків, з різними дебіторами й кредиторами  
9.4. Аудит кредитних операцій  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 10 Аудит податків  
10.1. Мета і завдання аудиту  
10.2. Аудит фіксованого сільськогосподарського податку  
10.3. Аудит податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників  
10.4. Аудит акцизного збору  
10.5. Аудит прибуткового податку з доходів громадян  
10.6. Аудит місцевих податків  
10.6.1. Аудит податку з реклами  
10.7. Аудит місцевих зборів  
10.7.1. Збір за парковку автотранспорту  
10.7.2. Збір за право використання місцевої символіки  
10.7.3. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів то-ргівлі та сфери послуг  
10.8. Аудит платежів за ресурси  
10.9. Аудит оподаткування суб’єктів малого підприємства за спрощеною системою  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 11 Аудит платежів до державних цільових фондів  
11.1. Аудит збору на обов’язкове державне пенсійне страхування  
11.2. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне со-ціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням  
11.3. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне со-ціальне страхування від нещасного випадку на виробни-цтві та професійного захворювання  
11.4. Аудит збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 12 Аудит інвестицій  
12.1. Мета, завдання та джерела перевірки  
12.2. Аудит фінансових інвестицій  
12.3. Аудит капітальних інвестицій  
12.3.1. Аудит вартості об’єктів і законності витрат, пов’язаних з капітальними інвестиціями  
12.3.2. Перевірка постановки обліку капітальних інвестицій на підприємстві  
12.3.3. Аудит обліку придбання основних засобів  
12.3.4. Аудит обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень  
12.3.5. Аудит обліку витрат на формування основного стада  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 13 Аудит реалізації доходів і витрат діяльності та формування фінансових результатів  
13.1. Мета і завдання аудиту  
13.2. Аудит реалізації сільськогосподарської продукції  
13.3. Аудит адміністративних витрат і витрат на збут та інших операційних витрат  
13.5. Аудит доходів і витрат фінансової діяльності  
13.6. Аудит доходів та витрат іншої діяльності  
13.7. Аудит надзвичайних доходів і витрат  
13.8. Аудит формування фінансових результатів  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 14 Аудит фінансової звітності  
14.1. Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  
14.2. Аудит балансу підприємства  
14.3. Аудит Звіту про фінансові результати  
14.4. Аудит Звіту про рух грошових коштів  
14.5. Аудит Звіту про власний капітал  
14.5.1. Джерела формування власного капіталу  
14.5.2. Статті формування власного капіталу  
14.6. Аудит Приміток до фінансової звітності  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 15 Аудит податкової звітності  
15.1. Аудит розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку і заповнення форми розрахунку  
15.2. Аудит звітності з прибуткового податку з громадян  
15.3. Аудит податкової звітності з податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників  
15.4. Аудит звітності з податку на прибуток  
15.5. Аудит звітності з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів  
Контрольні запитання і завдання  
Розділ 16 Оформлення результатів аудиторської перевірки  
16.1. Аудиторський звіт  
16.2. Аудиторський висновок та його види  
Контрольні запитання і завдання  
Література  
Додаток 1

Категорія: Книги і підручники | Додав: galsite
Переглядів: 1534 | Завантажень: 56 | Коментарі: 5 | Рейтинг: 4.3/3 |
Всього коментарів: 5
29.09.2013 Спам
5. Саша
Хорошая книга

16.05.2011 Спам
4. Губарева Марина
Очень нужна такая книга!

04.05.2010 Спам
3. Nadin_dv
Хочу к вам!!!!!!!!

23.09.2009 Спам
2. Оксана
ДДДДДДДДДД

23.09.2009 Спам
1. Оксана
ХОРОШАЯ КНИГА

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018