Галицький сайт
Неділя, 27.05.2018, 14:03

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 5


Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика
Головна » Файли » Книги і підручники

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 04.06.2009, 21:51
Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. У 2 ч. — Ч. І. Теорія ймовірностей. — К.: КНЕУ, 2000. — 304 с.
ІSBN 966–574–153–5
У першій частині навчального посібника подаються основи теорії ймовірностей — науки, що вивчає закономірності масових подій. Матеріал поділено на 11 тем, у межах кожної з яких виклад побудовано за однією і тією самою методикою: усі теоретичні відомості ілюструються численними прикладами, зокрема графічними, що розкривають зміст усіх означень, тверджень і висновків; наприкінці наводяться запитання для контролю та самоконтролю (що зосереджують увагу на головних теоретичних положеннях, потрібних для розуміння подальшого матеріалу та розв’язування задач), а також приклади для розв’язування з від-повідями до них. Посібник розрахований на студентів економічних навчальних закладів усіх форм навчання.


РОЗДІЛ І. ВИПАДКОВІ ПОДІЇ 3
Тема 1. Основні поняття теорії ймовірностей 3
1. Прості та складені випадкові події. Простір 
елементарних подій 5
2. Операції над подіями 8
3. Класичне означення ймовірності 10
4. Елементи комбінаторики в теорії ймовірностей: 
переставлення, розміщення та комбінації 13
5. Аксіоми теорії ймовірностей та їх наслідки 17
6. Геометрична ймовірність 22
7. Статистична ймовірність 23
Теоретичні запитання до теми 24
Приклади до теми 24
Тема 2. Залежні та незалежні випадкові події. Умовна 
ймовірність, формули множення ймовірностей 29
1. Залежні та незалежні випадкові події 29
2. Умовна ймовірність та її властивість 30
3. Формули множення ймовірностей 
для залежних випадкових подій 31
4. Формули множення ймовірностей 
для незалежних випадкових подій 32
5. Імовірність появи випадкової події 
принаймні один раз при n незалежних спробах 33
6. Використання формул теорії ймовірностей для 
оцінювання надійності роботи простих систем 35
7. Формула повної ймовірності 36
8. Формула Байєса 38
Теоретичні запитання до теми 39
Приклади до теми 40
Тема 3. Повторювані незалежні експерименти 
за схемою Бернуллі 49
1. Формула Бернуллі 49
2. Найімовірніше число появи випадкової події (мода) 51
3. Локальна теорема 53
4. Інтегральна теорема 57
5. Використання інтегральної теореми 60
6. Формула Пуассона для малоймовірних 
випадкових подій 62
Теоретичні запитання до теми 64
Приклади до теми 65
Тема 4. Найпростіший потік подій 69
1. Означення потоку подій 69
2. Найпростіший потік подій (пуассонівський) 69
3. Формула Пуассона 70
Теоретичні запитання до теми 73
Приклади до теми 73
РОЗДІЛ ІІ. ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ 75
Тема 5. Одновимірні випадкові величини 75
1. Дискретні та неперервні випадкові величини. 
Закони розподілу їх імовірностей 75
2. Функція розподілу ймовірностей (інтегральна 
функція) та її властивості 78
3. Щільність імовірностей (диференціальна функція) 
f(x) і її властивості 85
Теоретичні запитання до теми 92
Приклади до теми 93
Тема 6. Числові характеристики випадкових величин 
та їх властивості 103
1. Математичне сподівання 103
2. Властивості математичного сподівання 104
3. Мода та медіана випадкової величини 107
4. Дисперсія та середнє квадратичне відхилення 110
5. Властивості дисперсії 111
6. Початкові та центральні моменти 118
7. Асиметрія і ексцес 119
Теоретичні запитання до теми 123
Приклади до теми 124
Тема 7. Багатовимірні випадкові величини. Система 
двох випадкових величин 132
1. Система двох дискретних випадкових величин 
(X, Y) та їх числові характеристики 133
2. Основні числові характеристики для випадкових 
величин Х, Y, що утворюють систему (Х, Y) 133
3. Кореляційний момент. Коефіцієнт кореляції 
та його властивості 134
4. Умовні закони розподілу системи двох дискретних 
випадкових величин та їх числові характеристики 136
5. Функція розподілу ймовірностей системи двох 
випадкових величин та її властивості 139
6. Щільність імовірностей системи двох неперервних 
випадкових величин (X, Y), f(x, y) та її властивості 142
7. Основні числові характеристики для системи двох 
неперервних випадкових величин (X, Y) 145
8. Умовні закони розподілу для неперервних 
випадкових величин X і Y, які утворюють систему (X, Y) 147
9. Стохастична залежність 149
10. Система довільного числа випадкових величин 159
10.1. Функція розподілу системи 
n випадкових величин 159
10.2. Щільність імовірностей системи 
n випадкових величин 160
10.3. Числові характеристики системи 
n випадкових величин 160
Теоретичні запитання до теми 162
Приклади до теми 164
Тема 8. Функції випадкових аргументів 173
1. Функції одного випадкового агрументу 173
1.1. Функції дискретного випадкового аргументу 174
2. Числові характеристики функції дискретного
випадкового аргументу 175
3. Функції неперервного випадкового аргументу 
та їх числові характеристики 176
4. Функції двох випадкових аргументів 
та їх числові характеристики 184
4.1. Знаходженя F(z), f(z), якщо Z = X + Y 184
4.2. Знаходженя F(z), f(z), якщо (Y = Z X) 188
4.3. Знаходженя F(z), f(z), якщо Z = XY 190
5. Числові характеристики функції n випадкових 
аргументів 192
Теоретичні запитання до теми 204
Приклади до теми 205
РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ 213
Тема 9. Основні закони цілочислових випадкових величин 213
1. Імовірнісні твірні функції та їх властивості 213
2. Біноміальний закон розподілу ймовірностей 214
3. Пуассонівський закон розподілу ймовірностей 216
4. Геометричний закон розподілу ймовірностей 217
5. Рівномірний закон розподілу ймовірностей 219
6. Гіпергеометричний закон розподілу ймовірностей 221
Теоретичні запитання до теми 225
Приклади до теми 226
Тема 10. Основні закони неперервних 
випадкових величин 228
1. Нормальний закон розподілу 228
1.1. Визначення Me, As, Es 230
1.2. Формули для обчислення ймовірностей подій: 
  231
1.3. Правило трьох сигм для нормального закону 232
1.4. Лінійне перетворення для нормального закону 232
2. Двовимірний нормальний закон (нормальний 
закон на площині) 235
3. Логарифмічний нормальний закон розподілу 238
3.1. Числові характеристики 238
4. Урізаний (ліворуч) нормальний закон 239
4.1. Числові характеристики 241
5. Гамма-розподіл 243
5.1. Числові характеристики 245
6. Розподіл Ерланга k-го порядку 245
6.1. Числові характеристики 246
7. Експоненціальний закон розподілу 247
7.1. Числові характеристики 247
8. Бета-розподіл 248
8.1. Числові характеристики 250
9. Розподіл Вейбулла 251
9.1. Числові характеристики 252
10. Закони розподілу випадкових величин, 
пов'язаних із нормальним законом розподілу 254
10.1. Розподіл (хі-квадрат) 254
10.1.1. Числові характеристики 255
10.2. Розподіл 256
10.3. Розподіл 257
10.3.1. Числові характеристики -розподілу 257
10.4. Розподіл 260
10.5. Розподіл Стьюдента 260
10.5.1. Числові характеристики розподілу Стьюдента 262
10.6. Розподіл Фішера-Снедекора 264
10.6.1. Числові характеристики розподілу 
Фішера-Снедекора 266
11. Рівномірний закон розподілу 269
11.1. Числові характеристики 269
Теоретичні запитання до теми 271
Задачі до теми 273
РОЗДІЛ ІV. ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ 279
Тема 11. Закон великих чисел. Граничні теореми 
теорії ймовірностей 279
1. Закон великих чисел 279
2. Нерівність Чебишова 279
3. Теорема Чебишова 282
4. Теорема Бернуллі 284
5. Центральна гранична теорема теорії ймовірностей 
(теорема Ляпунова) 285
5.1. Характеристичні функції та їх властивості 285
5.2. Центральна гранична теорема 287
6. Теорема Муавра-Лапласа 289
Теоретичні запитання до теми 290
Приклади до теми 291
Література 294
Додатки 295
Категорія: Книги і підручники | Додав: galsite
Переглядів: 3209 | Завантажень: 95 | Коментарі: 7 | Рейтинг: 5.0/2 |
Всього коментарів: 6
27.01.2010 Спам
6. Юра
Дуже треба!!!!!!!!!!!!

17.01.2010 Спам
5. fineless
відмінно

03.01.2010 Спам
4. Настя
dfvgd

01.12.2009 Спам
3. Леся
Дуже треба!!!

23.10.2009 Спам
2. Нікуся
Будь - ласка надішліть книгу!

10.06.2009 Спам
1. bobchik
hjghjh

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018