Галицький сайт
Вівторок, 24.04.2018, 01:14

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 4


Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
Головна » Файли » Книги і підручники

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 01.09.2009, 13:59
Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. А. Козаков, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.; За заг. ред. В. А. Козакова. — К.: КНЕУ, 2003. — 829 с. 
ISBN 966–574–546–8
Основне завдання цього посібника — суттєво доповнити підручник з цієї дисципліни в частині створення умов для формування необхідних навичок і вмінь застосовувати психологічні і дидактичні знання для практичної діяльності як майбутнього економіста, так і викладача економіки. До посібника включена програма дисципліни, а також навчально-методичні матеріали до самостійного засвоєння основ психології суб’єкта діяльності, знань із загальної дидактики і вмінь ефективного управління навчальною діяльністю учнів різних освітньо-вікових категорій з урахуванням їх психологічних властивостей, сучасних і перспективних освітніх підходів. Пропонований посібник призначений для студентів і аспірантів профільних (галузевих, непедагогічних) університетів, які в процесі навчання за основним фахом мають можливість водночас отримати другу професію, приміром, викладача економіки. Також він може бути в нагоді всім тим, кого цікавить психологія, дидактика та освіта.


Вступ 17
Навчальна програма з дисципліни "Психологія діяльності
та навчальний менеджмент" 19
1. Вступ до програми 19
2. Організація навчальної діяльності студентів 22
3. Тематичний план 25
4. Зміст дисципліни за темами 29
5. Система контрольно-оцінювальної діяльності 
з дисципліни 38
6. Література 55
Частина І. Психологія суб'єкта діяльності
Тема 1. Вступ до психології діяльності та навчального
менеджменту 60
Навчальна мета 60
База знань 60
Вміння, що формуються 61
1.1. Коментар до теми 61
1.1.1. Рекомендації для засвоєння 61
1.1.2. Актуальність психолого-педагогічної підготовки 62
1.2. Практичне заняття "Вступ до практикуму" (ПЗ-1) 69
1.2.1. Психологічні вправи на знайомство з викладачем 70
1.2.2. Вивчення первинного ставлення студентів 
до психолого-педагогічної підготовки 71
1.2.3. Вправи до основних понять дисципліни 72
1.2.4. Завдання, правила, рекомендації та вимоги до роботи 73
1.2.5. Вступ до психодіагностики 75
1.3. Контроль теми 80
Література 81
Тема 2. Діяльність і особистість 82
Навчальна мета 82
База знань 82
Вміння, що формуються 82
2.1. Коментар до теми 83
2.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-1) 84
2.3. Контроль теми 88
Література 89
Тема 3. Вступ до психології 90
Навчальна мета 90
База знань 90
Вміння, що формуються 90
3.1. Коментар до теми 91
3.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-2) 93
3.3. Самостійна робота до практичного заняття 
"Методи психології" (СРПЗ-1) 101
3.3.1. Характеристика методів психології 101
3.3.2. Написання поведінкового портрета за даними 
спостереження 102
3.4. Практичне заняття "Методи психології" (ПЗ-2) 104
3.4.1. Визначення особистості об'єкта спостереження 
за прочитаним поведінковим портретом 104
3.4.2. Опис вражень та почуттів, які супроводжували 
написання та прослуховування поведінкового портрета 105
3.5. Контроль теми 105
Література 106
Тема 4. Психіка суб'єкта діяльності 107
Навчальна мета 107
База знань 107
Вміння, що формуються 107
4.1. Коментар до теми 108
4.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-3) 109
4.3. Контроль теми 111
Література 112
Тема 5. Атрибути психології особистості 113
Навчальна мета 113
База знань 113
Вміння, що формуються 113
5.1. Коментар до теми 114
5.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом 
(СРТМ-4) 115
5.3. Самостійна робота до практичного заняття 
"Темперамент" (СРПЗ-2) 138
5.3.1. Темперамент і його типи 139
5.3.2. Поведінка людини і темперамент 139
5.3.3. Діагностика типу темпераменту 
за тестом-питальником Г. Айзенка 140
5.3.4. Визначення формули темпераменту 148
5.3.5. Діагностика типу темпераменту за візерунками 
на шкірі пальців 152
5.3.6. Властивості темпераменту: психологічні 
характеристики 154
5.3.7. Темперамент і діяльність 156
5.4. Практичне заняття "Темперамент" (ПЗ-3) 158
5.4.1. Дидактична гра "Суд над темпераментом" 158
5.4.2. Дослідження сили нервових процесів 
за методикою "Теппінг-тест" 159
5.4.3. Визначення особливостей темпераменту методом 
спостереження 163
5.4.4. Темперамент і групова діяльність 163
5.4.5. Моделювання ситуацій 164
5.4.6. Корекція проявів темпераменту 165
5.5. Контроль теми 166
Література 168
Тема 6. Риси особистості 169
Навчальна мета 169
База знань 169
Вміння, що формуються 170
6.1. Коментар до теми 170
6.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-5) 171
6.3. Самостійна робота до практичного заняття: 
"Інтелектуальна сфера" (СРПЗ-3) 172
6.3.1. Робота з дидактичним текстом 172
6.3.2. Аналіз газетної інформації щодо прояву 
інтелекту 174
6.3.3. Кількісний та якісний аналіз оцінки
інтелекту 175
6.3.4. Вирішення ситуаційної задачі про вплив особливостей 
інтелекту на сфери професійної діяльності 175
6.3.5. Логічні задачі на розвиток окремих інтелектуальних 
здібностей 176
6.4. Самостійна робота до практичного заняття: "Риси і локус 
контролю особистості" (СРПЗ-4) 178
6.4.1. Самооцінювання рис особистості 178
6.4.2. Діагностика рис особистості за методикою 16-PF 
Р. Кеттелла 182
6.4.3. Структура особистості за даними 16-PF Р. Кеттелла 206
6.4.4. Дослідження акцентуйованих рис особистості 
за методикою Г. Шмішека 207
6.4.5. Робота з дидактичним текстом 215
6.4.6. Діагностика локусу контролю особистості 
за методикою РСК (рівень суб'єктивного контролю) 216
6.5. Самостійна робота до практичного заняття: "Індивідуально-типологічні риси особистості" (СРПЗ-5) 222
6.5.1. Аналіз різних підходів до назв типологічних рис 
особистості 223
6.5.2. Складання таблиці характеристик типів 
особистості 223
6.5.3. Діагностика типу особистості за методикою 
Д. Кейрсі 223
6.5.4. Аналіз прояву типологічних рис особистості 
у діяльності 234
6.6. Практичні заняття: "Інтелектуальна сфера" (ПЗ-4, 5) 234
6.6.1. Визначення структури інтелекту за методикою 
Р. Амтгауера 235
6.6.2. Побудова профілю інтелектуальної сфери 
особистості 276
6.6.3. Визначення розумового віку особистості 278
6.7. Практичне заняття: "Риси і локус контролю особистості" 
(ПЗ-6) 278
6.7.1. Побудова професійного та особистісного профілів 
за даними 16-факторного питальника Р. Кеттелла. 278
6.7.2. Побудова індивідуального профілю акцентуацій 
особистості 280
6.7.3. Аналіз конкретних ситуацій для визначення певних типів акцентуацій особистості 280
6.7.4. Визначення та встановлення проявів акцентуації особистості на прикладі персонажів художніх творів 282
6.7.5. Аналіз професійної придатності деяких типів 
акцентуйованих особистостей 282
6.7.6. Побудова профілю суб'єктивного контролю 
особистості 283
6.7.7. Діагностика стратегії відповідальності (локусу контролю) літературних героїв 284
6.7.8. "Незакінчені діалоги та ситуації" 285
6.8. Практичні заняття: "Індивідуально-типологічні риси 
особистості" (ПЗ-7, 8) 285
6.8.1. Діагностика типів особистості різними способами 286
6.8.2. Аналіз типологічного розподілу в групі під 
керівництвом викладача 287
6.8.3. Аналіз впливу типологічного розподілу в групі 
на спільне вирішення ситуації. 291
6.8.4. Вирішення конкретних ситуацій на основі 
типологічного аналізу 296
6.9. Контроль теми 297
Література 299
Тема 7. Якості особистості 301
Навчальна мета 301
База знань 301
Вміння, що формуються 302
7.1. Коментар до теми 303
7.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-6) 305
7.2.1. Складання конспекту 305
7.2.2. Структурно-логічна схема 306
7.2.3. Інформаційне повідомлення 306
7.2.4. Робота з дидактичним текстом 307
7.3. Самостійна робота до практичного заняття: "Пізнавальні 
здібності" (СРПЗ-6) 311
7.3.1. Індивідуальне сприйняття та розуміння людської міміки 312
7.3.2. Дослідження ілюзій сприйняття 316
7.3.3. Визначення індивідуального типу сприйняття 323
7.3.4. Вивчення індивідуальних мнемічних особливостей 328
7.3.5. Образне зображення формули 334
7.3.6. Стереотипи мислення 335
7.3.7. Оцінка логічності мислення 339
7.3.8. Характеристика індивідуальної мовленнєвої 
діяльності 342
7.3.9. Загальна характеристика пізнавальних здібностей 343
7.4. Самостійна робота до практичного заняття: "Емоційні 
та вольові якості" (СРПЗ-7) 344
7.4.1. Тривожність та її фактори 344
7.4.2. Визначення сили волі 353
7.4.3. Оцінювання індивідуального рівня дратівливості 355
7.4.4. Дослідження індивідуальної схильності до ризику 358
7.4.5. Загальна характеристика емоційно-вольових якостей 362
7.5. Самостійна робота до практичного заняття: "Соціальні 
аспекти поведінки" (СРПЗ-8) 363
7.5.1. Оцінка комунікативних та організаторських схильностей 363
7.5.2. Сприйняття групи особистістю 368
7.5.3. Поведінка людини в групі 373
7.5.4. Вивчення особливостей міжособистісних 
стосунків 378
7.5.5. Визначення типового індивідуального стилю розв'язання 
конфліктних ситуацій 392
7.5.6. Цілісна характеристика соціально-психологічних 
особливостей 397
7.6. Самостійна робота до практичного заняття: 
"Спрямованість, рівень домагань та самооцінка 
особистості" (СРПЗ-9) 399
7.6.1. Визначення індивідуальної спрямованості 
особистості 399
7.6.2. Дослідження самооцінки. Вплив самооцінки 
на почуття впевненості в собі 406
7.6.3. Якості особистості із завищеною, адекватною 
та заниженою самооцінкою 410
7.6.4. Діагностика асертивності 410
7.6.5. Характеристика якостей особистості з позитивною 
та негативною "Я-концепцією". 414
7.6.6. Усвідомлення власної "Я-концепції" 415
7.6.7. Визначення сили мотивації досягання мети 
чи уникання невдач у діяльності 415
7.7. Практичні заняття "Пізнавальні здібності" (ПЗ-9-11) 422
7.7.1. Особливості сприйняття інформації на слух 422
7.7.2. Виявлення динаміки концентрації та 
зосередженості уваги 424
7.7.3. Діагностика та тренування стійкості уваги. 432
7.7.4. Дослідження переключення уваги 434
7.7.5. Тренування спостережливості 438
7.7.6. Запам'ятовування й асоціативні зв'язки. 439
7.7.7. Опосередковане запам'ятовування. 442
7.7.8. Дослідження індивідуальних особливостей 
лабільності мислення 443
7.7.9. Розвиток творчого мислення 451
7.7.10. Розвиток мовлення 453
7.8. Практичне заняття "Емоційні та вольові якості" (ПЗ-12) 456
7.8.1. Самооцінка актуального емоційного стану 456
7.8.2. Вивчення динаміки індивідуального самопочуття
на занятті 459
7.8.3. Тренування якості розпізнавання та демонстрації 
зовнішніх невербальних проявів емоцій 460
7.8.4. Тренувальні вправи з розвитку емпатійності 463
7.8.5. Тренування емоційної саморегуляції 464
7.8.6. Визначення рівня контролю за дією 465
7.9. Практичне заняття "Соціальні аспекти поведінки" 
(ПЗ-13) 471
7.9.1. Дослідження рівнів міжособистісного спілкування
в групі 472
7.9.2. Вивчення статусної структури групи 476
7.9.3. Дослідження рольової поведінки в групі 478
7.9.4. Дослідження особливостей спілкування в умовах групової взаємодії 479
7.10. Практичне заняття "Спрямованість, рівень домагань 
і самооцінка особистості" (ПЗ-14) 482
7.10.1. Дослідження самооцінки 482
7.10.2. Дослідження індивідуального рівня домагань 485
7.10.3. Тренування асертивності. 488
7.10.4. Особистість як суб'єкт професійної діяльності. 489
7.11. Контроль теми 491
Література 495
Тема 8. Свідомість і підсвідомість: 497
Навчальна мета 497
База знань 497
Вміння, що формуються 497
8.1. Коментар до теми 498
8.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-7) 500
8.2.1. Складання конспекту 500
8.2.2. Робота з дидактичним текстом 500
8.3. Самостійна робота до практичного заняття: "Свідомість 
і підсвідомість" (СРПЗ-10) 502
8.3.1. Загальна схема регуляції взаємодії свідомості, 
передсвідомості та підсвідомості 502
8.3.2. Транзакційні позиції учня і педагога у спілкуванні 505
8.3.3. Прояв психологічних захистів: аналіз ситуацій 
з життя, фольклору, літератури та мистецтва. 506
8.3.4. Формулювання питань та відповідей до теми 508
8.4. Практичне заняття "Свідомість і підсвідомість" (ПЗ-15) 508
8.4.1. Обговорення важливості теми 508
8.4.2. Розігрування транзакційних позицій учня і педагога 
у спілкуванні 509
8.4.3. Обговорення прояву психологічних захистів у житті 509
8.4.4. Демонстрація прояву фрустрації 509
8.4.5. Рольова гра з осягнення транзакційних станів 
особистості (за Е. Берном) 509
8.4.6. Вирішення конкретних ситуацій 509
8.5. Контроль теми 511
Література 512
Тема 9. Дослідження й оцінка особистості 513
Навчальна мета 513
База знань 513
Вміння, що формуються 513
9.1. Коментар до теми 514
9.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-8) 515
9.3. Самостійна робота до практичного заняття: "Підсумок 
з основ психології суб'єкта діяльності" (СРПЗ-11) 516
9.3.1.Визначення індивідуальної психологічної 
відповідності майбутній професійній діяльності методом кореляційного аналізу 516
9.3.2. Психологічна характеристика особистості 519
9.3.3. Бесіда в підборі персоналу 519
9.4. Практичне заняття: "Підсумок з основ психології суб'єкта 
діяльності" (ПЗ-16) 527
9.4.1. Порівняння результатів тестування 527
9.4.2. Психологічна оцінка придатності до професійної 
діяльності 528
9.4.3. Оцінка у бесіді претендента на робоче місце 530
9.5. Контроль теми 533
Література 534
Частина ІІ. Навчальний менеджмент
Тема 10. Освіта - основа розвитку особистості 535
Навчальна мета 535
База знань 535
Вміння, що формуються 535
10.1. Коментар до теми 536
10.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-9) 537
10.2.1. Складання конспекту 538
10.2.2. Написання реферату 539
10.2.3. Робота з дидактичним текстом 539
10.3. Контроль теми 549
Література 550
Тема 11. Спільна діяльність та управління. Навчальний 
менеджмент 551
Навчальна мета 551
База знань 551
Вміння, що формуються 551
11.1. Коментар до теми 552
11.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-10) 552
11.2.1. Складання конспекту 552
11.2.2. Порівняльний аналіз схем 553
11.2.3. Аналіз структури освітнього та навчального 
менеджменту 553
11.3. Самостійна робота до практичного заняття "Вступ до практикуму з управління навчальною діяльністю" (СРПЗ-12) 553
11.3.1. Характеристика сучасних освітніх парадигм 
у контексті культурно-історичного досвіду та народної 
мудрості (етнопедагогіки) 556
11.3.2. Визначення функцій ефективного управління навчанням 556
11.3.3. Визначення власної схильності до певного стилю 
управління навчальною діяльністю. 556
11.3.4. Визначення готовності до фасилітуючого викладання 558
11.4. Практичне заняття "Вступ до практикуму з управління 
навчальною діяльністю" (ПЗ-17) 558
11.4.1. Складання асоціативного ряду до поняття 
"навчання" 559
11.4.2. Завершення висловлювань 559
11.4.3. Дидактична гра "Встановлення відповідності 
між принципами навчання та правилами їх реалізації" 560
11.4.4. Проектування інноваційного навчального закладу 566
11.5. Контроль теми 569
Література 570
Тема 12. Мета як основа діяльності. Навчальні цілі 571
Навчальна мета 571
База знань 571
Уміння, що формуються 571
12.1. Коментар до теми 572
12.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-11) 573
12.2.1. Складання конспекту 573
12.2.2. Робота з дидактичним текстом 574
12.3. Самостійна робота до практичних занять 
"Навчальні цілі та завдання" (СРПЗ-13) 577
12.3.1. Формулювання цілей будь-якої діяльності 
і навчання 578
12.3.2. Формулювання навчальних цілей різних типів 578
12.3.3. Опис рівнів засвоєння навчального матеріалу 
при оволодінні будь-якою діяльністю. 578
12.3.4. Самостійна побудова ієрархії навчальних цілей 
до будь-якої теми 578
12.3.5. Самостійна розробка моделі засвоєння бази знань 579
12.4. Практичні заняття "Навчальні цілі та завдання" 
(ПЗ-18, 19) 579
12.4.1. Вправи на осмислення функцій цілеутворення 580
12.4.2. Складання цілей діяльності і навчання із 
запропонованих слів 581
12.4.3. Перевірка правильності запропонованих 
формулювань навчальних цілей 582
12.4.4. Встановлення типів навчальних цілей. 582
12.4.5. Розпізнання рівнів засвоєння навчального 
матеріалу, запланованих різними формулюваннями 
навчальних цілей при роботі з ситуацією. 583
12.4.6. Дидактична гра "Щасливий випадок" 583
12.4.7. Вибір загальних навчальних цілей дисципліни 585
12.4.8. Вибір загальних навчальних цілей теми 586
12.4.9. Конкретизація загальної навчальної цілі. 587
12.4.10. Формулювання діагностичних (зопераціонованих) 
навчальних цілей 588
12.4.11. Побудова ієрархії навчальних цілей 590
12.4.12. Розробка моделі засвоєння бази знань 593
12.5. Контроль теми 596
Література 597
Тема 13. Мотивація, стимулювання та активізація навчання 599
Навчальна мета 599
База знань 599
Вміння, що формуються 599
13.1. Коментар до теми 599
13.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом 
(СРТМ-12) 600
13.2.1. Складання конспекту 600
13.2.2. Робота з дидактичним текстом 601
13.3. Самостійна робота до практичного заняття 
"Мотивація та стимулювання навчання" (СРПЗ-14) 624
13.3.1. Визначення мотивів навчання за формулою 
Б. Додонова. 624
13.3.2. Аналіз ситуацій з погляду реалізації методів 
мотивації та стимулювання навчання 625
13.3.3. Наведення прикладів мотивації, стимулювання 
та активізації навчання. 626
13.3.4. Самостійна розробка мотиваційного циклу навчальної теми 627
13.4. Практичне заняття "Мотивація та стимулювання 
навчання" (ПЗ-20) 627
13.4.1. Формула мотивації групи 627
13.4.2. Дидактична гра "Механізми мотивації" 627
13.4.3. Сюжетно-рольова гра "Козенята-хлоп'ята" 
("Козлятушки-ребятушки") 629
13.4.4. Дидактична гра "Факультатив" 637
13.5. Контроль теми 638
Література 639
Тема 14. Зміст навчальної діяльності 640
Навчальна мета 640
База знань 640
Вміння, що формуються 640
14.1. Коментар до теми 641
14.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом 
(СРТМ-13) 641
14.2.1. Складання конспекту 641
14.2.2. Робота з дидактичним текстом 642
14.3. Самостійна робота до практичного заняття "Зміст 
навчання" (СРПЗ-15) 661
14.3.1. Вправи з інформаційного аналізу тексту. 661
14.3.2. Підготовка навчальних матеріалів до викладання 
будь-якої теми 665
14.4. Практичне заняття "Зміст навчання" (ПЗ-21) 666
14.4.1. Обговорення проаналізованого дидактичного 
тексту 666
14.4.2. Виклад підготовленої теми 666
14.5. Контроль теми 666
Література 667
Тема 15. Процес і методи навчання 669
Навчальна мета 669
База знань 669
Вміння, що формуються 669
15.1. Коментар до теми 670
15.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом 
(СРТМ-14) 671
15.2.1. Складання конспекту 671
15.2.2. Блок-схема з теми 672
15.2.3. Робота з дидактичним текстом 673
15.3. Самостійна робота до практичного заняття: "Методи 
навчання" (СРПЗ-16) 679
15.3.1. Співвідношення методів навчання 680
15.3.2. Класифікація методів навчання 680
15.3.3. Складання схеми-сценарію методу навчання 680
15.3.4. Порівняльна характеристика ефективності реалізації методів навчання. 680
15.3.5. Розпізнання методів навчання за характеристиками 683
15.4. Практичне заняття "Методи навчання" (ПЗ-22) 683
15.4.1. Складання характеристики методів, способів 
навчання із запропонованих дієслів 684
15.4.2. Визначення ефективності основних видів, типів, 
методів (способів) навчання за їх функціями 684
15.4.3. Апробація методів (способів) навчання з метою
визначення оптимального та доцільного їх відбору для 
засвоєння навчального матеріалу. 688
15.5. Контроль теми 689
Література 690
Тема 16. Контроль і діяльність навчання 692
Навчальна мета 692
База знань 692
Вміння, що формуються 692
16.1. Коментар до теми 693
16.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-15) 694
16.3. Самостійна робота до практичного заняття 
"Контроль навчання" (СРПЗ-17) 695
16.3.1. Робота з дидактичним текстом 695
16.3.2. Самостійне складання дидактичного тесту 703
16.3.3. Написання твору на тему "Контроль навчання:
яким він має бути?" 703
16.4. Практичне заняття: "Контроль навчання" (ПЗ-23) 703
16.4.1. Порівняння оцінювання і самооцінювання в 
контролі навчання 704
16.4.2. Дискусія "Навіщо потрібний контроль у навчанні 
та яким він має бути?" 705
16.4.3. Презентація самостійно розроблених дидактичних тестів 706
16.4.4. Аналіз ситуацій "Визначення структурних компонентів контролю" 706
16.4.5. Оцінювання в навчанні: вправи на засвоєння понять 711
16.4.6. Вирішення ситуацій "Психологічні фактори контролю 
в навчанні" 713
16.4.7. Суб'єктивні помилки оцінювання: поняття, аналіз 
ситуацій 719
16.5. Контроль теми 723
Література 724
Тема 17. Планування й організація навчальної діяльності 726
Навчальна мета 726
База знань 726
Вміння, що формуються 726
17.1. Коментар до теми 727
17.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-16) 733
17.3. Самостійна робота до практичних занять: "Планування 
й організація навчання" (СРПЗ-18) 734
17.3.1. Розробка робочої програми навчальної 
дисципліни 735
17.3.2. Характеристика основних історичних форм організації навчання 737
17.3.3. Класифікація та опис конкретних форм організації 
навчання 737
17.3.4. Моделювання структури навчального заняття. 739
17.3.5. Складання плану навчального заняття 744
17.4. Практичні заняття "Планування й організація навчання"
(ПЗ-24, 25) 754
17.4.1. Опрацювання поняття "Організаційна форма 
діяльності" 755
17.4.2. Дидактична гра "Презентація організаційних форм 
навчання" 756
17.4.3. Презентація навчальних програм дисциплін 757
17.4.4. Вибір організаційних форм навчання 757
17.4.5. Обговорення результатів моделювання навчальних 
занять 759
17.4.6. Планування різних форм реалізації навчальних 
методів 759
17.4.7. Презентація планів занять. 761
17.5. Контроль теми 762
Література 763
Тема 18. Умови навчальної діяльності 764
Навчальна мета 764
База знань 764
Вміння, що формуються 764
18.1. Коментар до теми 764
18.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-17) 766
18.3. Контроль теми 767
Література 768
Тема 19. Особливості навчання учнів різних 
освітньо-вікових категорій 769
Навчальна мета 769
База знань 769
Вміння, що формуються 769
19.1. Коментар до теми 770
19.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом 
(СРТМ-18) 771
19.3. Самостійна робота до практичного заняття "Особливості 
навчання учнів різних освітньо-вікових категорій" (СРПЗ-19) 773
19.3.1. Розподіл ролей у підгрупі 774
19.3.2. Підготовка до самостійного проведення 
навчального заняття на тему: "Особливості навчання 
учнів певної освітньо-вікової категорії" 789
19.3.3. Дослідження інформаційного попиту до теми 789
19.3.4. Самоаналіз виконання групової ролі. 790
19.3.5. Аналіз навчальних занять, проведених іншими 
підгрупами. 790
19.3.6. Підготовка звіту роботи підгрупи 790
19.4. Практичні заняття "Особливості навчання учнів різних 
освітньо-вікових категорій" (ПЗ-26-30) 791
19.4.1. Дидактична гра " Освітньо-вікові групи і навчання" 791
19.4.2. Робота на заняттях 795
19.5. Контроль теми 795
Література 796
Тема 20. Комунікації, керівництво і прийняття рішень 
в навчальній діяльності 799
Навчальна мета 799
База знань 799
Вміння, що формуються 799
20.1. Коментар до теми 799
20.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом 
(СРТМ-19) 802
20.3. Самостійна робота до практичного заняття "Фактори ефективного управління навчанням" (СРПЗ-20) 803
20.3.1. Моделювання практичних ситуацій. 803
20.3.2. Визначення моделей управління навчанням. 804
20.4. Практичне заняття "Фактори ефективного 
управління навчанням" (ПЗ-31) 806
20.4.1. Визначення дидактичних факторів навчання 806
20.4.2. Визначення ієрархії факторів, що впливають 
на ефективне управління навчанням. 806
20.4.3. Визначення пропорцій впливу кожного з генеральних 
факторів на продуктивність навчання. 811
20.4.4. Ранжування факторів ефективного управління 
навчанням 812
20.4.5. Визначення стилю керівництва за методикою 
В. П. Захарова 814
20.4.6. Розігрування ситуацій 819
20.5. Контроль теми 819
Література 820
Тема 21. Освіта і суспільство 821
Навчальна мета 821
База знань 821
Вміння, що формуються 822
21.1. Коментар до теми 822
21.2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом 
(СРТМ-20) 823
21.3. Самостійна робота до практичного заняття "Підсумок 
з практикуму управління навчанням" (СРПЗ-21) 824
21.3.1. Підготовка до заняття - прес-конференції на тему: 
"Освіта ХХІ сторіччя: якою їй бути?" 825
21.3.2. Завершальна рефлексія вивчення курсу "Психологія діяльності та навчальний менеджмент". 825
21.4. Практичне заняття: "Підсумок з практикуму управління 
навчанням" (ПЗ-32) 826
21.4.1. Прес-конференція на тему: "Освіта ХХІ сторіччя: якою їй бути?" 826
21.4.2. Підбиття підсумків вивчення дисципліни 
"Психологія діяльності та навчальний менеджмент" 827
21.5. Контроль теми 828
Література 828Категорія: Книги і підручники | Додав: galsite
Переглядів: 5067 | Завантажень: 91 | Коментарі: 6 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 4
28.12.2012 Спам
4. Олена
ПСИХОЛОГІЯ

08.04.2012 Спам
3. Ольга
Хочу зареєструватись

06.04.2010 Спам
2. lyutak
психологі діяльності та навчальний менеджмент

02.01.2010 Спам
1. Олена
вфарв

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018